20
01 2016
861

Mai multă claritate în reglementarea raporturilor în domeniul exploatării spațiului locativ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a elaborat un proiect de modificări și completări în actele legislative în vigoare, care reglementează raporturile juridice în domeniul exploatării spațiului locativ. Acestea rezultă din noua Lege cu privire la locuințe, adoptată la 30 aprilie 2015. Astfel, se propune completarea articolului 180 al Codului contravențional ”Încălcarea legislației cu privire la locuințe”, în care sunt stabilite sancțiuni în acest sens. De exemplu, distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor proprietate comună din interiorul blocurilor locative ar urma să fie sancționată cu amendă de la 30 la 60 u. c. (o u. c. (unitate convențională) este egală cu 20 lei) aplicată persoanei juridice și fizice. Schimbarea destinației locuințelor, prin trecerea lor din fondul public de locuințe în categoria încăperilor cu altă destinație va fi pedepsită cu o amendă de 300 de unități convenționale, aplicată persoanei cu funcție de răspundere. Încălcarea legislației la reconstrucția încăperilor în blocurile locative prin intervenții, ce afectează structura de rezistență a blocului locativ, extinderea încăperilor din contul balcoanelor, reamplasarea bucătăriilor și blocurilor sanitare va fi sancționată cu amendă în valoare de 100 u. c. aplicată persoanelor fizice și 300 u. c., aplicată persoanelor cu funcții de răspundere. Modificare fațadelor ce se reflectă asupra aspectului arhitectural al clădirilor se vor înscrie printre intervențiile sancționate. Totodată, se prevede remedierea construcțiilor neautorizate în termen de 15 zile, cheltuielile fiind suportate de persoanele fizice, care le-ai efectuat, și persoanelor cu răspundere, care le-au autorizat. Sunt prevăzute amenzi și pentru alte acțiuni, ce țin de exploatarea blocurilor locative. Un șir de modificări sunt propuse în Legea privind administrația publică locală. Acestea precizează competențele consiliilor locale în domeniul întreținerii și păstrării spațiului locativ. Se prevede, de asemenea, abrogarea unor prevederi depășite de timp și care nu corespund relațiilor economiei de piață și unificarea terminologiei utilizate în tot cadrul normativ, ce se referă la domeniul locativ. MDRC este de părere, că proiectul de modificări și completări înaintat va permite reglementarea raporturilor noi în domeniul locuinţelor, va contribui la stabilirea ordinei în acest domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.