15
10 2014
1209

Managementul eficient al datelor geospaţiale: efect sporit cu mai puţine cheltuieli

Utilizarea datelor geospaţiale oferă noi posibilităţi de gestionare a resurselor, infrastructurii, localizării zonelor de calamitate, o integrare mai bună a datelor statistice cu poziţia lor în spaţiu, etc. În timp ce aplicarea experienţei internaţionale în utilizarea datelor geospaţiale va micşora cheltuielile pentru mai multe instituţii implicate, iar diferite ministere nu vor mai trebui să dezvolte aceleaşi baze de date, ce le vor putea lua dintr-o bază de date comună. Anume aceste fapte determină ţara noastră să adere la organizaţii internaţionale care se ocupă de managementul datelor cu poziţie geografică.

Pe data de 1 octombrie în Republica Moldova a avut loc prima sesiune plenară a Comitetului de Experţi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Managementul Datelor Geospaţiale ( UN-GGIM) care este o modalitate de conlucrare la nivel global și regional pentru îmbunătățirea gestionării informațiilor geospațiale și integrarea acestora cu alte domenii de informații, inclusiv statistici, pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare ale ONU.

Zeci de experți în domeniul managementului datelor geospațiale și cartografiei, din aproape 60 de state europene, membre ale Organizației Națiunilor Unite, s-au reunit la Chișinău, aceasta fiind prima întâlnire la nivel înalt pe acest subiect care are loc în Europa.

Comitete privind managementul datelor geospațiale, care se ocupă cu realizarea de hărți și digitalizarea informațiilor statistice, există deja în alte părți ale lumii, cum ar fi cele două Americi sau Asia. La Chișinău a avut loc lansarea unei astfel de platforme pentru Europa, eveniment considerat de importanță istorică, în opinia lui Stefan Schweinfest, șeful Direcției Statistică al Națiunilor Unite.

Trăim într-o lume din ce în ce mai globalizată, iar soluțiile la probleme nu pot să vină de la state, individual. În contextul dezvoltării economice sau în cazul dezastrelor naturale, informațiile trebuie adunate din diferite state. De exemplu, atunci când are loc fie un cutremur sau un tsunami, statele trebuie să lucreze împreună și să își pună la dispoziție informațiile de care dispun, pentru că altfel nu se pot ajuta reciproc, a declarat Stefan Schweinfest.

Aderând la comitetul ONU pentru managementul datelor geospațiale, Republica Moldova s-a conectat la circuitul de date comune, la nivel european dar și la nivel global. În același timp, sprijinul și expertiza specialiștilor europeni în domeniu, va duce la digitalizarea datelor, a hărților, ușurând astfel munca a numeroase servicii în cazuri excepționale, a declarat Maria Ovdii, șef Direcție Geodezie și Cartografie, din cadrul Agenției Funciare și Cadastru.

Experienţa României ne poate ajuta să economisim bani şi efort

Din 2007 România a implementat directiva europeană INSPIRE(Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană) privind managementul datelor geospațiale. INSPIRE este o directivă a Comisiei Europene care a fost inițiată pentru a îmbunătăți coordonarea la nivel comunitar între autoritățile statelor membre, pentru a suplini lipsa standardelor aferente datelor spațiale și pentru a depăși restricțiile politice privind geo-informațiile necesare implementării politicilor comunitare din domeniul mediului.

Baza de date INSPIRE va fi folosită inclusiv în evaluarea riscurilor pentru societățile de asigurări, în organizarea și funcționarea activității în domeniul comunicațiilor, agriculturii, turismului, precum și în exploatarea resurselor naturale.

Reprezentanta Agenției Naționale Cadastru din România, Adriana Poji, afirmă că bunele practici ar putea fi preluate din experiența de peste Prut. În România, am constituit un consiliu unde sunt prezente toate ministerele importante. Fiecare minister în sine deţine un set de date ale căror proprietar rămâne. Noi punem toate aceste date împreună, încercăm să le oferim posibilitatea tuturor să le folosească şi să nu duplicăm eforturile, să facem economie de bani pentru cetăţeni şi să putem fundamenta decizii pe baze solide. Aceste date sunt folosite pe diverse decizii pe care dorim să le luăm. Dacă este necesară o modelare pentru situaţii de urgenţă cum ar fi incendiile sau inundaţiile, în acest caz se lucrează cu cei de la ministerul transporturilor şi ministerul mediului, informaţia este pusă laolaltă şi poate fi modelată şi poate fi luată rapid decizia de intervenţie.

Maria Ovdii, șef Direcție Geodezie și Cartografie, din cadrul Agenției Funciare și Cadastru:

În premieră în spaţiul post-sovietic guvernul Republicii Moldova găzduieşte Asambleea generală a Autorităţilor Internaționale de Cartografie şi Cadastru şi prima sesiune plenară a comitetului de experţi pentru managementul datelor geospaţiale. Datele care au o localizare geografică sunt importante pentru ca să ştim unde şi ce se întâmplă, cum se întâmplă. Ţara noastră se află între două râuri şi este necesar să cunoaştem ce se întâmplă în caz de cutremur, de inundaţii, ploi torenţiale şi alte situaţii excepţionale, unde este foarte important să cunoaştem localizarea geografică. UN-GGIM întruneşte toate guvernele membre ONU şi în ţara noastră este creat comitetul UNU pentru managementul datelor care au o localizare geografică la nivel european. Este important ca datele care au o localizare geografică să fie integrate cu datele statistice pentru a administra mai bine teritoriul Republicii Moldova şi de a acţiona mai bine la calamităţile care pot avea loc. De exemplu, după tragedia de la Cotul Morii anumite localităţi şi-ai schimbat poziţia geografică. Dacă noi deja avem în formă digitale datele de la satelit, sau anumite hărţi, într-un timp foarte scurt pot fi luate anumite decizii importante.


Dosar:

Din 2014 Republica Moldova este membru a comitetului ONU pentru managementul datelor cu o poziţie geografică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.