08
09 2015
1064

Măsuri propuse de Ministerul Economiei în vederea bunei desfășurări a sezonului de încălzire

Graficul de restituire a cantităților de păcură eliberate, cu titlu de împrumut pe termen scurt, din rezervele de stat întreprinderilor din complexul termoenergetic va fi extins - un proiect de modificări, în acest sens, la decizia guvernului din 20 ianuarie 2009 propune Ministerul Economiei. Astfel, SA Termoelectrica, care a fost formată prin absorbția de către CET-2 a CET-1(ambele întreprinderi din Chișinău) și care este succesoare de drept și obligații a acestora urmează să restituie 1100 tone de păcură în rezervele de stat, iar CET- Nord din Bălți - 110 tone până la 31 decembrie 2015. Situația economico-financiară a acestor societăți pe acțiuni în ultimii ani este dificilă, din cauza nivelului insuficient de achitare a energiei termice de către consumatori. Nesatisfăcător este și nivelul de efectuare de către întreprinderile termoenergetice a plăților către SA Moldovagaz pentru gazele consumate. Astfel că, nu au avut posibilitate să procure cantitatea necesară de păcură pentru asigurarea rezervelor de combustibil de rezervă. Totodată, la începutul anului 2009, din cauza situaţiei de criză privind livrarea gazelor naturale în Republica Moldova, CET-urile au fost transferate la arderea păcurii. Procurarea în prezent a cantităților împrumutate de păcură ar afecta și mai mult achitarea plăților pentru gazele naturale consumate. Acesta, având în vedere și datoriile SA Termoelectrica față de SA Moldovagaz, în sumă de circa 2,39 mlrd lei. Datoriile CET-Nord fața de SA Moldovagaz ce cifrează la 201mln.lei. Pe de altă parte, în cazul nerestituirii de către întreprinderile termoenergetice a volumelor specificate de păcură, Agenţia Rezerve Materiale poate aplica penalităţi financiare. Conform prevederilor art. 13 al Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare penalitatea constituie 1% din valoarea combustibilului împrumutat în primele 20 de zile de întârziere și 1,5% în următoarele. Prețul unei tone de păcură este de 5300 lei. Astfel, că în decursul primelor 20 de zile de întârziere mărimea penalități aplicată SA Termoelectrica ar putea fi zilnic de 58300lei, și de 87450 lei pentru fiecare zi ce urmează după primele 20. Și,respectiv, penalitatea aplicată SA CET-Nord ar putea fi de 5830 lei, zilnic în decursul primelor 20 de zile și 8745 lei pentru fiecare zi ulterioară. În scopul neadmiterii afectării securităţii energetice a RM, Ministerul Economiei propune restructurarea graficului de restituire a păcurii împrumutate de SA Termoelectrica și SA CET- Nord către Agenţia Rezerve Materiale într-o perioadă mai lungă până în 2018 și, respectiv, până în 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.