26
07 2022
243

Mecanismul de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate din UE în RM

Semnăturile electronice calificate create cu utilizarea unui certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al Uniunii Europene vor fi recunoscute în Republica Moldova ca având valoare juridică similară cu semnăturile electronice avansate calificate, create conform Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.
 
Hotărârea Guvernului nr. 491 din 13 iulie 2022 cu privire la aprobarea modului de recunoaștere a semnăturilor electronice respective a fost publicată în Monitorul Oficial din 22 iulie curent.

 

Potrivit documentului, verificarea autenticității semnăturii electronice aplicate pe un document în format PDF, utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al UE, se va realiza prin intermediul dispozitivului de verificare a semnăturii electronice, care va fi integrat de către Agenția de Guvernare Electronică cu serviciul guvernamental de semnătură electronică (MSign).

 

Astfel, în termen de 5 luni de la data publicării hotărârii, Agenția de Guvernare Electronică împreună cu Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC) vor asigura funcționarea dispozitivului de verificare a semnăturilor electronice în conformitate cu recomandările Comisiei Europene referitoare la preluarea și adăugarea certificatelor calificate emise de subiecții din lista de încredere a prestatorilor de servicii de încredere calificați, precum și cu normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, dar și dezvoltarea MSign în vederea integrării dispozitivului de verificare a semnăturii electronice.

 

Mecanismul de recunoaștere se va extinde doar asupra semnăturilor electronice create utilizând un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere desemnat ca fiind calificat conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului european și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

 

Pentru implementarea mecanismului nu vor fi necesare mijloace financiare suplimentare de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.