Medicii de familie

Medicii de familie: drepturi, obligațiuni, pacienți

Medicii de familie sunt obligați să încheie contracte de reciprocitate cu unul sau mai mulți medici de familie titulari ai unor practici adiacente, pentru substituire în caz de absență pe un termen de până la 3 luni și să organizeze înregistrarea pe listele proprii a populației a practicii care i-a fost atribuită și a populației practicilor transferate. Acestea sunt unele prevederi din Regulile de organizare a asistenței medicale primare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.988 din 10 octombrie 2018. Documentul stabilește că principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație. Totodată, sunt abrogate HG nr.1134/1997 cu privire la dezvoltarea asistenței medicale primare și HG nr.749/1999 pentru aprobarea actelor normative despre executarea Legii privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat. Practica medicului de familie reprezintă un sector teritorial delimitat, care cuprinde, după caz, una sau mai multe localități, străzi, case ori blocuri locative și care are o populație ce corespunde normativului mediu recomandat de 1700 de persoane pentru o practică, cu încadrare între limita minimă de 1200 de persoane și cea maximă de 2200 de persoane pentru o practică. În cazurile în care populația unei localități nu este suficientă pentru formarea unei practici și, în același timp, nu poate fi atribuită unei alte practici, precum și când numărul de populație depășește limita maximă, dar nu poate fi atribuită altei practici, ca excepție, practica se poate forma prin derogare de la normativele indicate, până la dispariția condițiilor care au dus la exceptare. Documentul mai prevede că practica este atribuită unui medic de familie în bază de concurs, care va fi organizat de către Ministerul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale anual, în termen de două săptămâni după încheierea studiilor de rezidențiat în medicina de familie. În caz de existență a practicilor fără medici de familie titulari, concursul poate fi organizat trimestrial. Totodată, prestatorii nou-înființați se supun procedurii simplificate de acreditare, conform regulamentului cu privire la procedura de evaluare și acreditare în sănătate, aprobat de Minister, cu posibilitatea acreditării condiționate pe un termen de 6 luni, iar ulterior a acreditării complete. Prestatori de asistență medicală primară pot fi prestatorii publici sau privați, iar mijloacele financiare ale acestora pot proveni din prestarea serviciilor în bază de contract încheiat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină și din alte surse financiare permise de legislație. Subdiviziunile structurale ale prestatorilor, responsabile nemijlocit de furnizarea serviciilor de asistență medicală primară, vor fi cabinetele de medicină de familie. În acordarea asistenței medicale primare, cabinetul prestează servicii medicale de bază, servicii medicale extinse și servicii medicale adiționale, care vor include intervenţiile de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale; asistenţa curentă a solicitărilor acute: consultarea pacienților, stabilirea diagnosticului, recomandarea investigațiilor și prescrierea tratamentului; monitorizarea bolilor cronice: supraveghere medicală activă pentru cele mai frecvente boli cronice, prescrierea tratamentului și/sau a regimului igieno-dietetic, coordonarea evaluărilor periodice efectuate de medicii specialiști de profil; supravegherea gravidelor și lăuzelor, supravegherea dezvoltării copiilor etc. Pentru a obține asistență medicală primară, fiecare persoană asigurată sau neasigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală are responsabilitatea să fie înregistrată pe lista unui medic de familie titular al practicii medicului de familie, fiind liberă să își aleagă medicul de familie. Se permite înregistrarea persoanei pe listele unui singur medic de familie titular, fiind încurajată înregistrarea pe aceeași listă a membrilor unei familii cu același loc de trai. Conform documentului publicat în MO din 19 octombrie 2018, prevederile Regulilor de organizare a asistenței medicale primare cu referire la exercitarea independentă a profesiunii de medic de familie se aplică pentru practicile medicului de familie din sate (comune), fără medici de familie titulari – de la data intrării în vigoare a hotărârii; pentru practicile medicului de familie, altele decât cele din localitățilr rurale și mum. Chișinău, din 1 ianuarie 2019; pentru practicile medicului de familie din municipiul Chișinău, cu excepția celor din satele (comunele) din componența municipiului Chișinău – începând cu 1 iulie 2019.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3458 vizualizări

Data publicării:

22 Octombrie /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

medicul de familie | pratică fiscală | reguli | Hotarire de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon