03
04 2014
1530

Mesajul Consiliului Director Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova adresat cu prilejul Zilei Contabilului

Stimaţi colegi – reprezentanţi ai profesiei contabile din toate sectoarele ale economiei naţionale, inclusiv public şi privat, învăţământ, membrii organismelor profesionale, într-un cuvânt contabili profesionişti! Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Contabilului în Republica Moldova – marcată azi, 4 aprilie 2014, în numele Consiliului Director ACAP şi a Direcţiei Executive suntem onoraţi să vă adresăm cele mai calde felicitări și urări de bine şi Vă exprimăm alese sentimente de consideraţie și preţuire pentru responsabilitatea, exigenţa și sacrificiul cu care Vă devotaţi profesiei contabile. Astăzi, un contabil profesionist - unul dintre experții cei mai solicitaţi în domeniul economiei naționale. Un contabil este persoana care va avea întotdeauna un rol primordial în gestionarea operațională a întreprinderii moderne. Datorită profesionalismului aplicat în activitatea subordonată diagnosticului și elaborării măsurilor constructive apte să asigure un viitor economic benefic pentru companie. Contabilul modern trebuie să fie conștient de toate cerinţele înaintate pentru a înțelege și aplica standardele de contabilitate pentru a fi competent din punct de vedere al conformării Codului etic. Dezvoltarea permanentă a managementului întreprinderilor, organizaţiilor la un nivel corespunzător cerinţelor timpului permite realizarea unor proiecte ambiţioase, iar extinderea capacităţilor de competitivitate este de neconceput fără activitatea şi aportul contabililor. Profesionistul contabil este un generator permanent al profitabilităţii, care prin cunoştinţe şi judecată profesională, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei entităţi. Investitorii, patronii şi alţi utilizatori ai informaţiei financiare, inclusiv guvernul şi publicul, contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte, pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente. În acest context adresăm tuturor contabililor un mesaj de încredere în capacitatea Dvs de a face faţă provocărilor cu care se confruntă profesia contabilă naţională. Din an în an contabilul moldovean devine un contabil european, cu o altă perspectivă şi abordare profesională, un contabil european cu o altă libertate de exprimare şi de acţiune. Totodată tendinţa profesiei noastre constă în alinierea la practicile şi reglementările internaţionale promovate de IFAC. Modernizarea permanentă a profesiei contabile în conformitate cu cerinţele şi exigenţele aquis-ului comunitar constituie un proces complex şi amplu de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vă dorim să fiţi perseverenţi în realizarea aspiraţiilor şi scopurilor Dumneavoastră şi să vă valorificaţi potenţialul cu care sunteţi înzestraţi pentru dezvoltarea şi integrarea europeană a ţării noastre. Efectele crizei economice afectează domeniul profesiei contabile. De aceea, considerăm că poziţia promptă a contabililor profesionişti trebuie să reprezinte activitatea de calitate şi responsabilă, care să permită adoptarea şi aplicarea unor soluţii eficiente, care să stopeze declinul economiei naţionale, restabilind încrederea în viitorul economic prosper al Moldovei. 04 aprilie este ziua când ne amintim de munca dificilă și importantă a contabilului întru servirea interesului public. Importanța socială a contabilului profesionist care, prin cunoștințele sale şi raționamentul profesional, în conformitate cu Codul etic, are o contribuție semnificativă spre succesul economic în dezvoltarea afacerii. Societatea modernă dictează cerințe mari pentru profesia contabilă. Ziua contabilului este un bun prilej pentru a marca cu satisfacție progresele deosebite şi rezultatele semnificative întru dezvoltarea profesiei contabile obținute de membrii Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova. ACAP, în calitate de organism profesional al contabililor şi auditorilor, își dedică eforturile pentru a parcurge drumul reformelor cu tenacitate, în pofida tuturor dificultăților, fiind convins că aceasta este calea de urmat care va oferi fiecăruia satisfacția lucrului bine făcut. De aceea, ACAP RM, în conformitate cu misiunea sa, va continua să depună toate eforturile pentru a promova și a sprijini profesia contabilă în Republica Moldova, va contribui la implementarea și utilizarea standardelor noi de contabilitate, a standardelor profesionale de calitate și a Codului Etic al Federației Internaționale a Contabililor, demonstrând prioritar ca calitatea de membru al ACAP este o recunoaștere a profesionalismului înalt datorită muncii responsabile și a reputației excelente. Apreciem la justa valoare munca asiduă a specialiştilor din domeniul contabilităţii şi suntem ferm convinşi că Dumneavoastră şi în viitor veţi depune toate eforturile pentru dezvoltarea economiei naţionale şi la sporirea bunăstării populaţiei. În această zi festivă primiți gândurile noastre de respect şi gratitudine, însoțite de urări de viață lungă, cu sănătate, putere și încredere pentru continuarea prestațiilor pe care le acordați cu dăruire, corectitudine și tact. Să Vă bucurați de stimă și respect, să aveți realizări frumoase pe plan profesional și să Vă însoțească mereu în activitate succesul, perseverența, profesionalismul și creativitatea. Respectăm foarte mult dedicaţia şi contribuţia Dumneavoastră la reformarea domeniului contabil din Republica Moldova şi Va asigurăm de întreaga noastră susţinere. Dr. Lilia Grigoroi, Președinte al Consiliului Director ACAP RM

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.