Știri

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale. Consultări publice

Procesul elaborării standardelor ocupaționale va fi efectuat în câteva etape: elaborarea și verificarea profilului ocupațional, elaborarea standardului ocupațional, evaluarea și validarea și aprobarea acestuia. Autoritățile propun spre consultare proiectul  hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale.
 
Standardele ocupaționale contribuie la formarea profesională a resurselor umane și se elaborează în raport cu cerințele pieței muncii, tendințele dezvoltării socio-economice a statului pe termen mediu și lung, experiența implementată în sectoarele/activitățile economiei naționale, tehnologiile, materiile prime și utilajele aplicate.

 

Potrivit proiectului, standardele ocupaționale pot fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formare profesională, entitățile publice și private cum ar fi asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, organizațiile din domeniul cercetării și inovării și instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior etc. În acest sens, entitățile vor implica în procesul de elaborare a standardelor experți în domeniu și vor respecta toate cerințele de elaborare ale acestora stabilite de Metodologie.

 

Astfel, pentru elaborarea standardelor ocupaționale, comitetul sectorial sau entitatea va constitui grupuri de lucru pentru elaborarea profilului și a standardului occupational, dar și o comisie de evaluare și validare a standardului respectiv.

 

Totodată, modificarea standardelor existente neactuale (din motivul implementării pe piața muncii a tehnologiilor avansate, comasarea funcțiilor în economie sau armonizarea politicilor naționale cu cele internaționale) se efectuează de către comitetul sectorial, la solicitarea părților interesate. În același timp, anularea acestora se efectuează prin ordinul ministerului de resort sau, după caz, al autorității publice, la propunerea comitetului sectorial sau a participanților interesați, după coordonarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și se publică în Monitorul Oficial.

 

Finanțarea elaborării standardelor ocupaționale se efectuează din alocațiile bugetare și mijloacele financiare ale agenților economici, în modul stabilit de convențiile colective sau din alte surse conform legislației.

 

Documentul mai prevede că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale elaborează va prezenta Ministerului Finanțelor rapoarte anuale privind modul de gestionare a resurselor financiare bugetate pentru elaborarea standardelor ocupaționale și le va publica pe pagina sa web oficială.

 

Actuala Metodologie de elaborare a standardelor ocupaționale (aprobată prin Hotărârea nr. 863/2014 )  a fost elaborată în baza Legii 102/2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj. Totodată, în 2017 a fost adoptată legea cadru dedicată comitetelor sectoriale – Legea cu privire la comitetele sectoriale pentru formarea profesională. Astfel, Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale necesită a fi adusă în concordanță cu cadrul normativ în vigoare.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Sănătăţii

580 vizualizări

Data publicării:

15 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

standarde ocupationale | consultari publice | Proiect | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon