Știri

Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în vigoare

La 25 septembrie 2020 a intrat în vigoare Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, în Monitorul Oficial fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 678 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Metodologiei.
 
Potrivit documentului, standardele ocupaționale pot fi elaborate de către comitetele sectoriale pentru formare profesională și de entitățile publice și private, cum ar fi: asociațiile profesionale, patronatele, sindicatele, asociațiile obștești, agenții economici, organizațiile din domeniul cercetării și inovării și instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior etc.

 

În procesul de elaborare a standardelor entitățile vor implica experți în domeniu, lista specialiștilor formați în elaborarea standardelor ocupaționale fiind publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Procedura de contractare a serviciilor de elaborare a standardelor ocupaționale cu finanțare din bugetul de stat va fi realizată în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

 

 

Pentru elaborarea standardului ocupațional, comitetul sectorial sau entitatea va constitui grupuri de lucru pentru elaborarea profilului și standardului ocupațional, precum și o comisie de evaluare și validare a standardului.

 

Părțile interesate de elaborarea unui standard ocupațional vor consulta registrul standardelor ocupaționale pentru a se asigura cu privire la lipsa standardului la ocupația respectivă, după care vor informa MSMPS despre intenția de elaborare a standardului respectiv. Procesul de elaborare a acestuia include următoarele etape: elaborarea profilului ocupațional; verificarea profilului; elaborarea standardului ocupațional; evaluarea și validarea standardului ocupațional și aprobarea acestuia.

 

Totodată, modificarea standardelor ocupaționale existente devenite neactuale în legătură cu implementarea pe piața muncii a tehnologiilor avansate, comasarea funcțiilor în economie, armonizarea politicilor naționale cu cele europene  se efectuează de către comitetul sectorial sau de către entitate, la solicitarea părților interesate.

 

Conform hotărârii, finanțarea elaborării standardelor ocupaționale se efectuează din alocațiile bugetare aprobate conform legii bugetului de stat și din mijloacele financiare ale agenților economici, în modul stabilit de convențiile colective, precum și alte surse conform legislației.

 

În același timp, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va prezenta Ministerului Finanțelor rapoarte anuale privind modul de gestionare a resurselor financiare pentru elaborarea standardelor ocupaționale și le va publica pe pagina sa web oficială.

 

Standardele ocupaționale sunt necesare pentru asigurarea calității formării profesionale a resurselor umane, identificarea competențelor profesionale, corelarea formării profesionale inițiale și continue cu cerințele pieței muncii.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1534 vizualizări

Data publicării:

28 Septembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon