27
07 2015
1004

MF, despre modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul unor mijloace de transport

Mijloacele de transport, destinate scopurilor medicale, transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, stingerii incendiilor, curățirii străzilor, împrăștierii materialelor pe ele și colectării deșeurilor vor putea fi introduse în țară și plasate sub regim vamal de import, indiferent de termenul de exploatare a acestora. Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite în articolul103 al Codului fiscal, anexa nr.2 din Legea din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi articolul 20 din Codul vamal. Facilitățile au fost determinate de Legea pentru modificare ți completarea unor acte legislative din 12 aprilie 2015. Astfel , potrivit proiectului Regulamentului, aceste mijloace de transport vor putea fi importate de către persoane juridice doar în cazul în care mijlocul de transport importat corespunde genului de activitate practicat de acestea, conform documentelor de constituire a persoanelor juridice. Mijloacele de transport pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător) vor putea fi importate de către persoane fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova doar în cazul în care sunt persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor şi doar în schimbul compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport. Beneficiarii, care au importat aceste mijloace de transport, nu le vor putea comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar. Aceste mijloacele de transport nu vor putea fi utilizate, contrar destinaţiei, atâta timp cât se vor afla în supraveghere vamală. În caz contrar, beneficiarii respectivi vor fi obligaţi să achite drepturile de import, precum şi amenzile şi penalităţile stabilite de legislaţie. De asemenea, înmatricularea de stat a mijloacelor de transport, potrivit legislaţiei în vigoare, va fi realizată de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu eliberarea certificatului de înmatriculare şi a plăcilor de înmatriculare pentru mijloacele de transport respective, ca urmare a eliberării de către organul vamal a actelor necesare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.