Știri

Migranții moldoveni, predispuși să economisească pentru o bunăstarea ulterioară

Marea majoritate a migranților moldoveni (circa 79 la sută) trimit regulat bani acasă, potrivit studiului de piață ”Inovație în migrația circulară. Migrație și dezvoltare în RM,” lansat recent în cadrul proiectului Nexus-Moldova în colaborare cu Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și psihologice (CIVIS). Astfel, a ajuta soțul (soția) și copiii, părinții este cel mai important factor al remitențelor ajunse în Moldova. În 2012, suma medie a remitențelor transferate a fost de 3 556 euro pentru o gospodărie primitoare de remitențe. În cazul reunirii familiilor de migranți în țările de destinație, ele trimit în medie cu 1 470 euro (30%) mai puțin, ceea ce constituie 21% din venitul net, obținut de aceste familii. Migranții au efectuat pe parcursul anului de referință în medie 6,4 transferuri formale și neformale, cele neformale de transfer fiind preferate de un număr mai mare de persoane remitente. Totodată, gospodăriile din Moldova au primit în 2012 430 mii de transferuri de remitențe nemonetare (circa 1 200 transferuri pe zi) sub forma unor colete cu bunuri. În general, venitul mediu înregistrat de o gospodărie de migranți (soț, soție sau un singur migrant) în 2012 a fost de 17,3 mii euro, comparativ cu 14,1 mii euro în 2009, dintre care circa 10 mii euro sunt economisiți. Acest fapt, potrivit autorilor studiului de piață, relevă o predispunere constant înaltă a migranților moldoveni de a economisi, înainte de a remite – circa 48% din venituri, în timp ce valoarea absolută a veniturilor și economiilor este în creștere. ”Valoarea remitenților nu este influențată de mărimea veniturilor, obținute de migranți. Deși veniturile acestora în medie în ultimii trei ani au crescut cu 19%, valoarea remitențelor s-a majorat doar cu 2%. Majoritatea migranților trimit doar suma de bani, pe care o consideră suficientă pentru a satisface necesitățile imediate de consum ale membrilor familiilor din Moldova.Acumularea de bunăstare este obiectivul principal al migranților. Însă, din cauza neîncrederii față de sistemul financiar-bancar economisirile pentru viitoarea bunăstare, mult mai mari decît remitențele, sunt păstrate în străinătate” - a precizat la prezentarea studiului unul dintre autorii acestuia Ruslan Sințov (CIVIS). Cele mai importante obiective de economisire identificate în studiul de piață sunt în achiziționarea sau reparația locuinței, în educația copiilor și asigurarea pensiei. În dezvoltarea afacerilor în 2012 la baștină au fost investite 50 mil. euro, față de 438 mil. euro pentru consumul zilnic.
Noi încercăm să identificăm posibilități de a atrage în economia națională economisirile migranților, care sunt, precum s-a menționat și în acest studiu, mult mai mari decît remitențele. Sunt lansate programe în acest sens PARE 1+1, la un leu investit de migrant sau rudele de gradul 1 ale acestuia vine statul cu 1 leu. Dar este necesar de identificat modalități noi de atragere a economisirilor, de a le face interesate și atractive pentru migranți, de a le diversifica în ceea ce privește mărimea și complexitatea afacerilor, avînd în vedere nu doar sumele de bani, disponibile pentru investire, dar șie experiența de muncă, acumulată de migranți, - a spus Victor Lutenco, șeful Biroului Relații cu diaspora din cadrul guvernului .
Inițiativa NEXUS Moldova ”Consolidarea legăturii între migrație și dezvoltare. Testarea platformei de servicii integrate pentru migranți și comunitățile acestora” are statut de proiect-pilot și o valoare de 2,5 mil. euro. Este implementată de un consorțiu condus de Agenția Internațională pentru informație din Țara de Origine (IASCI, Viena, Austria), finanțată de UE și cofinanțată de Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare internațională a Elveției.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

NEXUS Moldova

1304 vizualizări

Data publicării:

22 Decembrie /2014 10:29

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

migranți | Nexus | transfer | studiu

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon