Știri

Mijloace suplimentare pentru protecția socială

Pentru implementarea măsurilor din subprogramul Protecția persoanelor în etate vor fi acordate mijloace suplimentare în sumă de 7637,3 mii lei, iar cheltuielile pentru subprogramul Protecţia familiei şi copilului vor fi majorate cu 29797,7 mii lei. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, redistribuirile au loc în contextul examinării executării BASS pentru anul 2019, precum și a necesarului de mijloace financiare estimate pentru plata unor prestații pentru următoarele luni și luând în calcul analiza dinamicii contigentului de beneficiari și mărimea medie a prestației. Astfel, mijloacele financiare oferite pentru subprogramele menționate vor fi oferite din contul alocațiilor nevalorificate ale subprogramelor Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă, Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului, Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi și Protecţia şomerilor. Potrivit documentului, majorarea cheltuielilor pentru protecția familiei și copilului sunt necesare pentru susținerea financiară a persoanelor asigurate pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat, asigurarea dreptului la indemnizația de maternitate. Totodată, mijloacele suplimentare oferite pentru protecția persoanelor în etate sunt necesare pentru asigurarea dreptului la pensie pentru limita de vârstă și asigurarea dreptului la pensie pentru unele categorii de beneficiari (procurori, judecători, funcționari publici). Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 a fost aprobat la venituri şi la cheltuieli în sumă de 21732772,1 mii de lei.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

711 vizualizări

Data publicării:

28 Noiembrie /2019 14:31

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon