03
02 2015
1285

Ministerul Finanțelor a selectat companiile, care vor audita situaţiile financiare pentru 2015 a Î.S. și S.A. cu capital majoritar de stat

O listă de 39 companii de audit a fost selectată de către Ministerul Finanțelor în vederea auditării situației financiare pentru anul 2015 la întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni, în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social. Lista urmează a fi aprobată prin decizie de guvern și poate fi vizualizată pe site particip.gov.md. Cele 39 de companii au fost selectate dintr-un număr de 51 de oferte. Criteriile de selectare sunt stabilite în Legea cu privire la întreprinderea de stat şi Legea privind societăţile pe acţiuni. Printre aceste criterii se înscriu desfășurarea activității în companie a cel puțin doi auditori certificați de către Camera de Licențiere la situația din 01.01.2015, experienţa în domeniu nu mai puţin de 5 ani a unuia dintre auditori şi lipsa sancţiunilor, aplicate companiei de audit, precum şi auditorilor din cadrul companiei de audit pentru ultimii 2 ani (2013 şi 2014), fapt confirmat de către Serviciul de control şi verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit. Auditul la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni, în care cota statului depășește 50 la sută, este obligatoriu. Companiile selectate pentru auditare vor oferi statului informație exhaustivă privind situațiile financiare la entitățile nominalizate. De asemenea, informația va fi prezentată și echipelor de guvernanță a întreprinderilor de stat și S.A. cu capital majoritar de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.