15
12 2015
1046

Modificări de concretizare, dar semnificative, la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune pentru consultări publice un șir de modificări la Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Sensul acestora, potrivit notei informative, constă în concretizarea unor prevederi, pentru a exclude interpretările duble. Astfel, modificarea la articolul 5 al Legii prevede includerea perioadei de activitate realizată în entitățile din partea stîngă a Nistrului după 1 ianuarie 1992 în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă. Aceasta, deoarece cu începere de la data nominalizată, persoanele, ce au desfășurat activitate în localități din stînga Nistrului, nu au achitat contribuții din venitul obținut în BASS al Republicii Moldova. De asemenea, în stînga Nistrului este pusă de către autoritățile neconstituționale în funcțiune o altă valută decît valuta RM și estimarea venitului real al persoanelor respective este imposibilă. Modificările la articolele 12 și 13 statuează că, din anul 2008, baza anuală de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale nu poate depăși 5 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv, înmulțit la 12. Astfel, se propune ca mărimea pensiei calculate să nu depășească 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent anului realizării dreptului la pensie. Răspunzînd la numeroasele solicitări ale cetățenilor, modificările preconizează extinderea termenului de valabilitate a procurii, în baza căreia sunt achitate drepturile sociale, de la 6 la 12 luni. Setul de modificări include concretizări și la calcularea cuantumului pensiei în care asiguratul a deținut mai multe funcții în Parlament sau Guvern. Pensia în cazurile acestea va fi calculată din suma tuturor plăților lunare asigurate în ultima funcției desfășurată în Parlament sau Guvern. Modificările mai fac precizări referitor la stagiul real al angajaților din cultură (artiștilor), perioada contributivă necesară la calcularea pensiei, plata pensiei de moștenitor. De asemenea, stabilesc că activitatea în calitate de membru de colhoz de la vîrsta de 14 ani poate fi inclusă în perioada contributivă, precum și la alte aspecte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.