Știri

Modificările propuse în formularul UNIF21

Serviciul Fiscal de Stat propune pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 370/2020 prin care a fost aprobat formularul UNIF21 – Darea de seamă fiscală unificată/(Declarația) și modul de completare a acesteia.
 
Astfel, se propune ca în tabelul nr.3 al formularului, în col.7, unde în momentul de faţă se indică numărul de luni în care venitul a fost îndreptat spre achitare, să fie notat codul țării al cărei cetățean este beneficiarul plății conform Clasificatorului codurilor țărilor lumii (Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.95 din 30 iulie 2020). Totodată, coloana 7 nu se va completa în cazul în care beneficiarul plății este cetățean al RM, iar dacă beneficiarul plății deține două sau mai multe cetățenii, se va indica cetățenia cu care acesta s-a manifestat în cadrul raportului de muncă sau civil.

 

De asemenea, în tabelul nr.7 din formular (Darea de seamă pe taxele locale și impozitele pe proprietate), în rândul 12, unde se indică taxa pentru apă, se va declara suma taxei pentru volumul apei extrase și/sau utilizate, conform nomelor de extragere/utilizare. În același timp, în rândul 14 din acest tabel, la impozitul funciar, în col. 6 se va indica suma impozitului calculat ca diferența dintre suma impozitului și suma totală a înlesnirilor acordate. Aceste precizări vor fi introduse în anexa nr. 2 al Ordinului, ce conține modul de completare al UNIF21.

 

O altă modificare prevede substituirea sintagmei „subdiviziuni” cu cea de „localități”.

Se propune ca noile prevederile să intre în vigoare la data publicării în Monitorul și să fie puse în aplicare începând cu perioada fiscală de declarare 2021.

 

Persoanele interesate pot consulta acest proiect de ordin până miercuri, 1 decembrie.

 

Reamintim că UNIF21 se prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dacă numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi dacă nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA. Declaraţia se prezintă  pe suport de hârtie sau în format electronic în termenul prevăzut în art.83 alin.(11) din Codul fiscal.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

707 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2021 09:45

Domeniu:

Impozitul pe venit | Taxele locale | Noutăți

Etichete:

UNIF21 | consultari publice | Proiect | SFS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon