Știri

Modul de corectare a declaraţiilor REV 5 după expirarea perioadelor de raportare

Partea I. Partea II. Partea IV. Declaraţiile REV 5 de corectare pe perioadele precedente (1999–2016) se prezintă la CTAS însoţite de o adresare oficială semnată de către conducătorul întreprinderii şi de contabil cu aplicarea ştampilei. CTAS va examina individual fiecare solicitare de efectuare a corectărilor şi va primi decizia de corectare în funcție de argumentele aduse. Corectările vor fi acceptate la decizia colaboratorilor CTAS, doar cu verificarea documentelor contabile de către reprezentanţii CTAS sau, în caz de necesitate, după efectuarea controlului de către organele Serviciului Fiscal de Stat. Declaraţia de corectare anuală se întocmeşte pe acelaşi formular ca şi cel primar, cu bifarea rubricii prevăzute în acest scop. Totodată, se va ţine cont de faptul că declaraţiile REV 5 de corectare se vor completa în funcție de periodicitatea raportării în anul pentru care se solicită corectarea. Pentru perioada 1999–2012 se va completata formularul pentru 12 luni cu includerea tuturor datelor şi informaţiilor prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de informaţia declarată iniţial. Pentru perioada 2013–2014 declaraţia de corectare va conţine datele trimestriale. Începând cu anul 2015, declaraţia de corectare se va completa pentru o singură lună şi se vor îndeplini formulare în funcție de numărul de luni pentru care sunt necesare corectări. Este de menţionat că nu se vor accepta declaraţiile REV 5 electronice de corectare pe perioadele ce depăşesc anul de gestiune. După încheierea anului de gestiune (după data de 25 martie), declaraţiile REV 5 de corectare se vor depune obligatoriu la CTAS pe suport de hârtie, iar în temeiul articolul 2941 alin. (1) din Codul contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008, CTAS este în drept să aplice contravenţii administrative pentru includerea de date false sau incomplete în declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. O altă modalitate de corectare a declaraţiilor persoanelor asigurate este stipulată în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală (în anul 2017 pct. 9 subpct. 9.3) din anexa nr. 3), unde este prevăzută prezentarea declaraţiei REV 5 de tipul „de corectare”, în termen de 30 de zile de la data întocmirii actului de control de către instituţia abilitată sau a emiterii deciziei de către instanţa de judecată. Prin urmare, la apariţia unor astfel de situaţii, agentul economic prezintă la CTAS în raza căreia este înregistrat declaraţiile REV 5 însoţite de documentele care confirmă necesitatea introducerii modificărilor în declaraţiile prezentate iniţial (actul de control, hotărârea instanţei de judecată). Va urma.
author icon

Clara Sorocean

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

4257 vizualizări

Data publicării:

25 Octombrie /2017 11:36

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon