28
07 2022
154

„Moldova 2030”: omul este beneficiar al dezvoltării, nu resursă sau instrument

Politicile şi managementul în domeniul bugetar-fiscal incluse în proiectul revizuit al Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, care este propus pentru consultări publice Guvernul RM, prevăd asigurarea tranziției la un sistem fiscal simplu, universal, just și cu derogări minime, care să elimine motivațiile de evaziune a contribuabililor și de abuz din partea autorităților fiscale, revizuirea, uniformizarea și legiferarea sistemului de interpretări a legislației fiscale.
 
Alte propuneri incluse în document țin de dezvoltarea unor mecanisme de asigurare a accesului autorităților publice locale la surse bugetare pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală susținute de partenerii de dezvoltare, fortificarea capacităților de prognoză și planificare macrofinanciară, precum și dezvoltarea resurselor umane pentru managementul profesionist al achizițiilor publice.

 

Printre obiective se regăsesc reformarea cuprinzătoare a managementului financiar al întreprinderilor de stat, a cadrului normativ și instituțional în vederea asigurării transparenței drepturilor efective de proprietate - beneficiarii reali, dar și impozitarea justă a beneficiarilor efectivi ai marilor averi și a proprietăților de lux pentru asigurarea progresivității taxării și asigurarea recuperării / compensării veniturilor fiscale ratate de pe urma evaziunilor.

 

Potrivit autorilor, strategia propune o viziune de dezvoltare centrată pe om, având la bază concluzia în urma implementării strategiei „Moldova 2020”. Proiectul trebuie să adopte o abordare holistică privind dezvoltarea umană (în schimbul centrării excesive pe obiective înguste de dezvoltare economică). În cadrul acestei viziuni, omul este beneficiar al dezvoltării, nu resursă sau instrument, iar însăși dezvoltarea presupune un conținut tangibil, de creștere a bunăstării.

 

Documentul poate fi consultat până la 15 august 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.