Știri

Moldova IT Park: eficientizarea interacțiunii cu rezidenții parcului

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern, scopul căreia este ajustarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” în vederea facilitării activității acesteia și eficientizării interacțiunii cu rezidenții parcului. Astfel, se propune ca Administrația să convoace adunarea rezidenților Parcului pentru coordonarea chestiunilor generale privind administrarea acestuia, cu un preaviz expediat prin poșta electronică cu cel puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul şi ordinea de zi a adunării, cu anexarea materialelor pentru ordinea de zi. Adunarea se va desfășura cu prezența reprezentanților rezidenților Parcului, precum și prin reprezentarea la distanță, cu utilizarea aplicației software speciale. Adunarea se consideră deliberativă, dacă la această participă, inclusiv la distanță, reprezentanții a cel puțin 25% din numărul total al rezidenților. Orice decizie a adunării rezidenților Parcului se aprobă cu votul, inclusiv cu cel la distanță, a cel puțin 50%+1 din numărul participanților la adunare. Rezultatele adunării rezidenţilor Parcului se consemnează într-un proces verbal, semnat de către președintele și secretarul adunării, precum și de către cel puțin 3 participanți la adunare. Procesul verbal al adunării este expediat prin poșta electronică fiecărui rezident. De asemenea, prin acest proiect se propune ca Administrația parcului să poată contribui la implementarea proiectelor de dezvoltare a industriei și educației în domeniul tehnologiei informației. Totodată, Moldova IT Park va putea presta un șir de activități suplimentare, în contextul modificărilor operate în acest sens la Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. Astfel, parcul va presta servicii de design specializat, de cercetare-dezvoltare în alte științe și inginerie, de cercetare-dezvoltare în biotehnologie, fabricarea componentelor electronice, activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune etc. Proiectul poate fi consultat până la 15 octombrie. Notă: Parcul „Moldova IT Park” a fost creat prin Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017, pe un termen de 10 ani. La situaţia din 1 octombrie 2018, parcul număra peste 280 de companii rezidente.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1209 vizualizări

Data publicării:

02 Octombrie /2018 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon