11
04 2016
1372

Moldova dispune de un potențial mare de reformare a cheltuielilor publice – studiul Băncii Mondiale

Moldova urmează să-și reformeze cheltuielile publice. 0 concluzie în acest sens se desprinde dintr-un studiu, prezentat de experți Ruslan Piontkivsky și Marcel Chistruga în cadrul unui eveniment, organizat de Oficiul Băncii Mondiale la Chișinău. În studiu se menționează că Republica Moldova cheltuiește mai mult decât statele din regiune cu venit pe cap de locuitor asemănător. De exemplu, în perioada 2000 – 2014, cheltuielile Moldovei au fost mai mari decât media, înregistrată în țările din Europa și Asia Centrală (EAC) și media în țările cu venituri medii joase din această regiune. E vorba de cheltuielile pentru asigurările sociale, cheltuielile salariale și cele pentru achiziții de bunuri și servicii. Subvențiile și alte transferuri au constituit mai mult de jumătate din pachetul de cheltuieli ale Republici Moldova. BM consideră că această stare de lucruri limitează spațiul pentru investițiile publice foarte necesare pentru dezvoltarea țării. În studiu se menționează, că cheltuielile mai mari, de exemplu, pentru educație și sănătate nu sunt transpuse direct în calitatea serviciilor. Către domeniile educației și sănătății au fost direcționate în anii 2000 - 2014 cheltuieli în valoare de 7,2% și 4,7% din PIB, fiind unii din cei mai înalți indicatori înregistrați în țările din EAC și în țările cu venituri joase pe cap de locuitor din EAC, dar performanța elevilor nu este în Moldova cea mai înaltă, la fel ca și rezultatele în sănătate. De exemplu, speranța de viață în Republica Moldova rămâne în urma mediei celei din țările EAC, 68 de ani față de 71 de ani. Studiul mai arată că veniturile Bugetului Public Național al Moldovei sunt mai mari decât veniturile țărilor cu nivel asemănător de venit pe cap de locuitor. Acesta se datorează și granturilor externe acordate Moldovei. În ultimii 15 ani granturi externe, oferite Republicii Moldova au reprezentat în medie 7,5% din toate veniturile. Dependența Moldovei de granturi externe a crescut treptat și a ajuns în 2014 la 3,7% din PIB. Între timp, alte țări din regiune care au beneficiat de o pondere mare a granturilor au reușit să reducă dependența de acestea și chiar au crescut rapid ( Polonia și Turcia), înregistrând și cote mai înalte de colectări la buget. Referitor la structura veniturilor studiul BM, notează că aceasta continuă să fie acumulată din impozitele indirecte pe bunuri și servicii(reprezentând în medie 14,7% din PIB în perioada 2000- 2014, una din cotele cele mai înalte în rândul țărilor cu venituri medii joase, cât și la nivel global. Totodată, impozitele pe venit sunt joase. De exemplu, rata impozitului pe venit corporativ de 12% este printre cel mai mic în regiune, iar cota acestui impozit în raport cu PIB, una din cele mai joase în lume. În cazul Moldovei rata redusă a impozitului pe venitul corporativ nu a contribuit la atragerea investițiilor străine directe, se mai relevă în studiul BM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.