Știri

Moldova intenționează să se poziționeze printre primele 20 de țări privind timpul și costurile de obținere a autorizației în construcții

Perioada de obținere a autorizației în construcții se va reduce de la 247de zile la 100 de zile. Totodată, se vor micșora esențial costurile de obținere a autorizației, suportate de către oamenii de afaceri. Aceasta, potrivit proiectului Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic privind autorizarea lucrărilor de construcție, propus de Ministerul Economiei. Raportul Doing Business 2015 clasează Republica Moldova pe locul 175 din 189 de țări la capitolul“Autorizarea construcțiilor”, înregistrând o descreștere cu 5 poziții în comparație cu raportul din 2014 la acest capitol. Moldova este devansată semnificativ de țările din regiune și din CSI la acest indicator. Pentru comparație, Georgia ocupă locul 3, Lituania - locul 15, Estonia - locul 20, Letonia - locul 47. Proiectul Regulamentului în cauză își propune să contribuie esențial la modificarea situației, prin crearea unei resurse informaționale(RI). Această RI ”e-Autorizări construcții” va permite realizarea funcțiilor ghișeului unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție pe întreg teritoriul țării. Urmează ca să fie aplicată de toate autoritățile publice locale(APL), care emit autorizațiile în construcții și organele supravegherii de stat competente - Centru Național se Supraveghere a Sănătății, Inspectoratul ecologic, Serviciul pompieri, implicate în procesul de autorizare. Astfel, APL, în calitate de emitenți ai autorizațiilor în construcții, vor obține avizele necesare de la organele supravegherii de stat nominalizate, fără implicarea solicitantului de autorizație. APL nu vor putea refuza recepționarea cererii de eliberare a certificatului de urbanism sau autorizației de construcții, în cazul în care la cerere nu vor fi anexate avizele organelor supravegherii de stat. Dacă autorizația nu va fi emisă de către APL în termenul stabilit de 100 de zile și solicitantul nu va fi informat, se va considera că răspunsul la solicitare este pozitiv, prin aprobarea tacită. Proiectul Regulamentului mai face și alte precizări referitor la interacțiunea dintre autorități în procesul emiterii autorizațiilor în construcții, precum și referitor la recepționarea lucrărilor în domeniul respectiv. Proiectul Regulamentului privind crearea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător prevede atingerea obiectivelor din Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2020”, Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 2015-2018 în domeniul autorizării în construcții și îmbunătățirii mediului de afaceri. Astfel, conform Strategiei naționale de dezvoltare“Moldova 2020”durata obținerii autorizațiilor de construcții trebuie să constituie nu mai mult de 180 zile în 2015 și de 100 zile în 2020. Costurile pentru obținerea autorizațiilor de construcție urmează a fi reduse cu 20% în 2015 și cu 40% în 2020. Moldova își propune să se poziționeze către anul 2020 printre primele 20 de țări în clasamentul BM Doing Business privind obținerea autorizațiilor în construcții.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1200 vizualizări

Data publicării:

19 August /2015 11:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon