17
12 2014
1362

Moldova se va racorda la prevederile UE de calculare și aplicare a taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale

Cu începere din 2015, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, stabilite pe o baza ad valorem vor fi excluse, fiind înlocuite de taxele în sumă fixă, care să nu depășească costul real al serviciilor prestate de către colaboratorii vamali. Prevederea este din proiectul modificărilor și completărilor în actele legislative în vigoare, prin care se anunță politica bugetar-fiscală și vamală pe 2015. ”Prin aplicarea taxei pentru procedurile vamale în sumă fixă Moldova se racordează la practica europeană, îndeplinindu-și angajamentele prevăzute în Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, parte a Acordului de Asociere cu UE, semnat de RM. Dar despre renunțarea la aplicarea taxelor ad valorem agenții economici vorbeau cu mult timp înainte de semnarea Acordului. Este adevărat, costul anual al acestei măsuri este de peste 280 mil. lei, guvernul va trebui să identifice posibilități de completare a veniturilor bugetului din alte surse, dar introducerea taxelor fixe pentru procedurile vamale va fi salutată de majoritatea agenților economici, care participă la operațiunile de comerț exterior,” - a relevat Dumitru Budianschi, director de programe la Centrul Analitic Expert-Grup. Dumitru Budianschi a apreciat drept pozitive și alte modificări și completări, ce se referă la politica vamală pe 2015. De exemplu, precizările ce țin de drepturile de export-import, reglementarea conceptului de exportator aprobat, care urmărește simplificarea procedurii de certificare a originii mărfurilor prin completarea unei declarații pe factură a mărfii, pentru exportatorii care au o activitate economică externă intensă şi regulată, în condiţiile respectării unor rigori stricte. Toate acestea vor impulsiona comerțul exterior și vor face mai transparentă activitatea colaboratorilor vamali. Logice, în opinia analistului, sunt și prevederile prin care responsabilitățile de încasare și transfer a mijloacelor din plățile pentru poluarea mediului se propune să fie transferate de la Serviciul Vamal Ministerului Mediului, iar responsabilitățile de colectare și transfer a plăților din vinietă – Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. ”Dar nu știm, lipsește informația publică, dacă aceste două ministere sunt pregătite pentru a prelua responsabilitățile. Poate după o anumită perioadă de tranziție. Ca nu cumva să fie create bariere suplimentare pentru agenții economici, să fie puși să umble pe la ministere și pe la Serviciul Vamal ca să achite aceste plăți,” - a mai adăugat el.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.