05
09 2013
1144

“Monitorul fiscal FISC.md”, ediţia № 5 (15).

Ideea principală relevată în ediţia nr. 5 (15) - a este focusată pe noile informaţii necesare pentru toţi cetăţenii, reprezentanţii businessului mic şi mijlociu, explicarea cât mai eficientă a aspectelor fiscal-contabile şi oferirea răspunsurilor la întrebările adresate de către cititorii revistei. Toate materialele publicate reflectă informaţii actualizate, veridice cu un grad înalt de plenitudine. În compartimentul Documente şi Comentarii veţi avea posibilitatea să faceţi cunoştinţă cu modul în care asociaţiile proprietarilor de locuinţe utilizează maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală la încasările în numerar. Tot aici veţi fi informaţi despre impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti. Adiţional este prezentat Ordinul cu privire la modificările şi completările Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004. În rubrica Întrebări şi răspunsuri, d-na Parascovia Cebotarenco, şef al Direcţiei Asistenţa Contribuabililor din cadrul IFPS, relatează informaţii privind impozitarea venitului obţinut ca urmare a neexecutării condiţiilor contractuale, la fel explică în ce mod se reflectă în raportul fiscal – formularul IRV 09 impozitul pe venit, reţinut din cabinetul avocatului, şi anume din venitul achitat pentru serviciile juridice prestate. În continuare, Maia Caţel, inspector principal al Direcţiei Asistenţă Contribuabili din cadrul IFPS, se expune asupra temei cu privire la obiectul impunerii în cazul comercializării mărfurilor prin contractul de comision. Totodată, cei care au în întreţinere rude de gradul doi în linie colaterală, vor putea afla despre dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute. Unele explicaţii ce ţin de regimul fiscal al agenţilor economici, subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, va relata inspectorul principal al Direcţiei Asistenţă Contribuabili din cadrul IFPS, dna Ala Pojoga. Desigur vor urma şi explicaţii referitor la unele aspecte ce ţin de facilitatea fiscală la impozitul pe venit şi informaţii explicative cu referinţă la declaraţia dividendelor. Şeful Direcţiei Impozitare Persoanelor Fizice, IFPS, dna Maia Tverdohleb, vine cu un articol informativ ce vizează particularităţile aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice. Cititorii materialelor oferite de către inspectorii superiori ai Direcţiei Administrarea Impozitelor Directe, IFPS, dna Iulia Cernicov şi dna Ina Vacarenco, vor putea face cunoştinţă cu informaţii privind impozitarea venitului persoanelor fizice. Inspectorul principal al Direcţiei Asistenţa Contribuabililor, IFPS, dna Olga Golban, va oferi informaţie explicită despre particularităţile aplicării T.V.A. Pentru cei care doresc să afle mai multe detalii despre specificul aplicării taxelor rutiere şi taxelor locale, Şeful Direcţiei Administrare impozitelor şi taxelor locale, IFPS, dna Stela Guţu şi inspectorul principal al Direcţiei Administrare impozitelor şi taxelor locale, IFPS, dna Liudmila Gropa vor aduce clarităţi în aplicarea aspectelor fiscale solicitate de cititori. Dat fiind faptul că tot mai des apar sesizări din compartimentul practicii fiscale, în ediţia curentă dna Natalia Plămădeală, şef al Direcţiei metodologia evidenţei fiscale, IFPS, va aduce informaţii privind particularităţile administrării rapoartelor fiscale corectate. Ordinul cu privire la modificările şi completările Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004 din rubrica Întrebări și răspunsuri reprezintă o anumită anexă necesară la acest articol. Compartimentul nominalizat mai include informaţii cu privire la mecanismul automatizării rambursării sumelor achitate/reţinute a impozitului pe venit, care sunt oferite de inspectorul superior al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS, dna Iulia Cernicov şi de dna Veronica Vragaleva, Şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS. De asemenea,sunt expuse aspectele privind efectuarea controalelor fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilat şi băuturi alcoolice tari şi la agenţii economici comercianţi ai băuturilor alcoolice tari pasibile marcării cu timbrul de acciz, prestate de către inspectorul principal al Direcţiei antifraudă fiscală al IFPS d-nul Valeriu Severin. În cadru rubricii Consultaţii Juridice puteţi citi despre procedura de insolvabilitate a întreprinderii, şi anume hotărârea de intentare a procedurii de insolvabilitate, masa debitoare,inclusiv şi despre creanţele şi clasele creditorilor, respectuos oferite din partea şefului Secţiei contestaţii şi prezentări în instanţa de judecată al IFPS, d-nul Mihail Garmandir şi de către inspectorul principal de stat al Secţiei gestionarea proceselor de insolvabilitate, IFPS, dna Irina Cebaniuc. În rubrica Expert, economistul dna Liliana Agarcova explică principiile de reglementare mai eficientă a taxei pe valoarea adăugată în baza practicii a ţărilor-membre UE. În compartimentul Monitor, dna Veronica Vragaleva şi dna Maia Tverdohleb ne vor împărtăşi un exemplu de urmat în administrarea eficientă a sistemului fiscal realizată de către Ministerul Impozitelor din Republica Azerbaidjan. Totodată, în rubrica Microfon avem descrisă poziţia Camerei Americane de Comerţ din Moldova în privinţa noilor reguli de funcţionare a Registrului general electronic al facturilor fiscale în materialele publicate de către doctorul în economie , directorul companiei de audit „Europro-Audit”, dna Liudmila Lapiţcaia găsiţi explicaţii ce ţine de reevaluarea activelor fixe, particularităţile reorganizării întreprinderilor de stat şi calcularea impozitului pe venit operaţional. În Panorama este prezentată practica internaţională privind uzarea bunurilor tangibile şi intangibile, elaborată din cercetările efectuate de către dna Veronica Vragaleva. Pentru a beneficia de informaţia prezentată, aducem la cunoştinţa contribuabililor că aceştia au posibilitatea să procure şi în continuare abonament pentru publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, preţul căruia constituie 599 lei (6 reviste). Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de abonare la publicaţia periodică “Monitorul Fiscal FISC.MD”, contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizualizaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.