Știri

MTender pentru autoritățile și instituțiile publice din mun. Chișinău

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că, în decursul lunii noiembrie, va organiza 24 de cursuri de instruire privind utilizarea sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice (MTender)” pentru autoritățile și instituțiilor publice din mun. Chișinău, care participă la Programul de utilizare experimentală a acestui sistem. Graficul cursurilor pentru perioada 5 – 29 noiembrie 2018 poate fi accesat pe site – ul CTIF: www.ctif.gov.md. În acest interval, în fiecare zi de lucru vor avea loc câte două cursuri de instruire cu durata de trei ore: primul – cu începere de la ora 9.00 și al doilea – de la ora 13.00. Instruirile se vor desfășoară în incinta Ministerului Finanțelor pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7, etajul 4, sala de instruire nr. 2. Specialiștii în achiziții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice din capitală care doresc să participe la cursuri pot să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032 sau pe adresa electronică instruire@ctif.gov.md. Participanții la cursuri sunt familiarizați cu funcționalitățile platformei electronice MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă, oferindu-li-se, totodată, posibilitatea de a testa aceste funcționalități. În decursul lunii octombrie, CTIF a organizat 70 de instruiri cu aceiași tematică la care au participat specialiști în domeniul achizițiilor publice din cadrul a 1070 de autorități și instituiții publice din 14 raioane, UTA Găgăuzia și din mun. Chișinău. MTender este un sistem informațional și de telecomunicații complex, compus din mai multe platforme electronice de achiziții publice și portalul web www.mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, sistem care urmează să asigure desfășurarea întregului ciclu de achiziții publice în mod electronic. Programul de utilizare experimentală a sistemului MTender pentru procedurile de achiziții publice prin cererea ofertei de prețuri și licitație deschisă a fost lansat la 17 octombrie 2018. La acest Program participă toate autoritățile determinate în calitate de autoritate contractantă conform art.12 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Programului menționat, CTIF și platformele de achiziții publice electronice le revine sarcina de a organiza instruiri și a asigura suport metodologic autorităților publice privind modul de utilizare a funcționalităților noului sistem de achiziții publice MTender.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF)

901 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2018 11:57

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon