Știri

MTender: platformă scutită de unele taxe

Platformele electronice de achiziții publice vor fi scutite de taxele pentru utilizarea serviciilor guvernamentale MPass și MSign în scopul dezvoltării sistemului electronic de achiziții publice și integrării lui cu sistemele informaționale guvernamentale.
 
Pe agenda ședinței Guvernul a fost inclus proiectul hotărârii  cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

 

Conform proiectului, deținătorii platformelor electronice de achiziții vor fi scutiți de achitarea taxelor pentru utilizarea serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) și serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) în cadrul SIA MTender pentru procedurile de achiziții publice inițiate în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice și achizițiile publice de valoare mică.

 

Potrivit notei informative la proiect, scutirea de taxe și stingerea datoriilor înregistrate în acest sens nu va afecta funcționalitatea serviciilor electronice respective, sustenabilitatea acestor servicii în condițiile integrării cu serviciile publice electronice, fiind asigurată din contul și în limita bugetului aprobat pentru Agenția de Guvernare Electronică.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

695 vizualizări

Data publicării:

16 Iulie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon