Știri

Necesitatea actualizării valorilor contractelor de achiziție publică

Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an în baza actualizării prețurilor de cost este operarea modificărilor la soldul contractului de achiziție publică ca urmare a aplicării unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului. Noțiunea va fi inclusă în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018, în care Ministerul Finanțelor intenționează să opereze modificări.
 

Potrivit notei proiectului expus pentru consultări publice, modul de ajustare a prețului contractului de achiziție publică de lucrări propus prin proiectul de act normativ nu conduce la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii, fiind rezultatul unei situații obiective în care s-ar fi aflat oricare candidat care ar fi fost declarat câștigător.

 

Totodată, modificările din proiect acordă subiecților participanți la procesul de achiziție posibilitatea de a selecta formula în baza căreia va fi efectuată ajustarea contractelor, condiția ce urmează a fi prevăzută  în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă, deoarece proiectul vine cu precizarea că modalitatea de ajustare a valorii contractului de achiziție se stabilește de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării.

 

Autorii argumentează intervențiile în Regulament prin necesitatea actualizării valorilor contractelor de achiziție publică de lucrări intervine cu atât mai mult cu cât realitatea economică actuală este masiv influențată de majorarea considerabilă a prețurilor la combustibil și gaze cu circa 50%, conflictul din regiune care a sistat livrarea materialelor de construcție contractate în Ucraina, Belarus sau Rusia, creștere considerabilă a costurilor materialelor principale utilizate în reparația drumurilor (bitum, agregate, oțel, ciment, elementele prefabricate), datorată situației incerte. Situația economică la moment nu au putut fi anticipată și cuantificată anterior declanșării evenimentelor descrise.

 

Recomandăm să examinați și Indexarea contractelor de achiziții publice: aspecte practice.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

775 vizualizări

Data publicării:

26 Aprilie /2022 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

achizii publice | proiect hotarire guvern | ajustarea tarifelor | contract

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon