Medicii de familie

Noi prevederi ale Codului fiscal. Medicii de familie

Noţiunile din Codul fiscal (CF) ce se aplică în scopul impozitării, fără modificarea statutului juridic al persoanelor juridice şi fizice, sunt completate cu activitatea profesională în domeniul sănătății, care, conform noilor prevederi ale art.5 din CF, reprezintă exercitarea independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății. Legea nr. 191 pentru modificarea unor acte legislative din 27 iulie 2018 a fost publicată în MO din 24 august curent și prevede că bunurile imobile aflate în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activitatea prestatorilor de asistență medicală primară, bunurile mobile aflate în dotarea acestora, precum și bunurile aflate în domeniul public ale statului sau al unităților administrativ-teritoriale pot fi transmise în comodat, fără licitație, cabinetelor individuale ale medicilor de familie și centrelor medicilor de familie, instituite conform modificărilor și completărilor aprobate în Legea ocrotirii sănătății și incluse în nomenclatorul prestatorilor de servicii medicale. Profesiunea de medic poate fi exercitată independent sau în calitate de angajat al unui prestator de servicii medicale acreditat conform legislației. Astfel, cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie reprezintă forme de organizare a activității profesionale a titularilor practicilor prin care aceștia își exercită independent profesiunea. Conform documentului, medicul de familie titular al practicii poate fi fondator doar al unui cabinet individual sau al unui centru indicat. Cabinetul individual al medicului de familie este fondat de un singur medic, activează și se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Completările mai prevăd că activitatea cabinetului individual al medicului și cea a centrului medicilor de familie nu constituie activitate de întreprinzător, iar persoanele nominalizate nu pot fi fondatori ai persoanei juridice cu scop lucrativ. Respectiv, în CF este inclusă prevederea cu privire la noul obiect al impunerii - venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara țării, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente, inclusiv din activitatea medicilor de familie, anterior fiind supuse impozitării persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, servicii profesionale, precum şi de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei. Cabinetelor individuale și centrelor medicilor de familie li se va atribui un cod fiscal, care poate fi anulat în cazul lichidării, reorganizării sau încetării activităţii medicului de familie. Totodată, instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie și centrele medicilor de familie, prevăzute la art. 365 din Legea ocrotirii sănătății, finanţate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, vor fi scutite de plata impozitului pentru bunurile imobile. De asemenea, sunt introduse modificări în Legea nr.489 privind sistemul public de asigurări sociale. Acestea prevăd că persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale va fi asigurată obligatoriu în sistemul public, plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii fiind efectuată lunar din venitul obținut, determinat în conformitate cu prevederile legislației, acesta constituind baza lunară de calcul, ca și în cazul calculării și achitării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense este completat cu pct.5, care indică persoanele care exercită independent profesiunea de medic. Au fost publicate și completările la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281. Astfel, în anexa 3 în Categoriile de plătitori şi de asiguraţi sunt incluse persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății. Aceștia urmează să contribuie cu cotele de 18% la venitul medicului de familie contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajatori, 6% - contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii. Ca și pentru alte categorii similare de plătitori, termenul de virare este data de pănă la 25 a lunii următoare celei de gestiune. Din principiile de bază de evaluare şi acreditare a prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice este exclusă noțiunea de caracter nonprofit al activității, acesta fiind anterior prevăzut de Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate. Totodată, anexa la aceasta ce prevede taxele pentru evaluarea instituţiilor şi a întreprinderilor medico-sanitare şi farmaceutice private este completată cu două categorii noi - Cabinete individuale ale medicilor de familie și Centre ale medicilor de familie (pentru fiecare medic de familie titular al practicii medicului de familie), suma pentru ambele constituind 1247 lei. Conform legii publicate, prevederile acesteia vor fi puse în aplicare etapizat, odată cu reglementările stabilite de Guvern.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3441 vizualizări

Data publicării:

30 August /2018 11:02

Catalogul tematic

Legislație fiscală | Noutăți

Etichete:

medicul de familie | Codul fiscal | activitate | asigurare obligatorie de asistenta medicala | asigurare obligatorie de asistenta sociala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon