Știri

Noi responsabilităţi pentru Ministerul Finanţelor

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017, poate fi modificat. Proiectul respectiv este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor. Amintim, că autorităţii i-au fost transferate unele competențe în domeniul asistenței financiare externe, care anterior erau atribuite Cancelariei de Stat. Întru realizarea acestora, în cadrul Ministerului Finanțelor a fost creată Secția asistență financiară externă în cadrul Direcției investiții publice și administrarea asistenței financiare externe, cu efectivul de personal în număr de 4 persoane (la Cancelaria de stat activau în domeniu 15 angajaţi). În rezultatul evaluării volumului de lucru efectuat și reieşind din necesitatea asigurării bunei implementări a obiectivelor propuse de către Guvern, se consideră imperativ majorarea numărului de unități în cadrul Secției. Astfel, conform noii structuri, efectivul-limită al aparatului central şi trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor poate fi majorat de la 298 unități actuale la 303 unități, concomitent fiind optimizate unitățile de personal din cadrul Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor. Respectiv, cheltuieli suplimentare nu vor fi suportate. Majorarea este dictată de necesitatea îmbunătățirii capacităților instituționale și procesului de coordonare a asistenței financiare externe, deoarece Ministerului Finanțelor, conform notei informative la proiect, se propune a-i fi delegate următoarele atribuţii şi responsabilităţi suplimentare: a) examinarea propunerilor de proiecte/programe de asistență externă prin prisma priorităţilor sectoriale aprobate de către Guvern; b) înaintarea Guvernului spre aprobare propuneri de finanțare a proiectelor/programelor de asistență externă, în limita spațiului fiscal disponibil; c) coordonarea elaborării, negocierii și încheierii acordurilor în domeniul asistenţei externe promovând interesele naţionale și implicit sustenabilității finanțelor publice; d) membru al grupului de negociere a acordurilor în domeniul proiectelor/programelor de asistență externă; e) conducerea grupul de negociere a acordului pentru programele de suport bugetar general și sectorial; f) asigurarea menținerii dialogului productiv în cadrul forumului de comunicare cu creditorii/donatorii pe aspecte ce țin de finanțarea proiectelor/programelor de asistență externă noi și progresul în implementarea proiectelor/programelor în derulare; g) diseminarea informației potenţialilor beneficiari privind oportunităţile de obţinere a asistenței financiare externe, cât şi a condiţiilor de solicitare a acesteia, la necesitate; h) coordonarea procesului de monitorizare la nivel naţional a implementării proiectelor/programelor de asistență financiară externă, inclusiv analiza continuă a ratei de absorbţie a asistenţei financiare externe; i) conlucrarea cu autoritățile publice centrale responsabile de politica în sector și/sau alte autorități publice întru soluționarea eventualelor probleme apărute în procesul implementării asistenţei financiare externe la nivel naţional; j) înaintarea demersurilor oficiale în adresa comunității creditorilor/donatorilor, inclusiv privind finanțarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență financiară externă; k) asigurarea evidenţei şi validării proiectelor/programelor de asistenţă financiară externă; l) asigurarea transparenței decizionale privind promovarea asistenței financiare externe; m) elaborarea raportului anual privind asistenta externă și prezentarea acestuia Guvernului spre aprobare; n) asigurarea organizării procesului de evaluare a proiectelor/programelor de asistență externă. Documentul poate fi consultat până la 21 aprilie 2018.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1045 vizualizări

Data publicării:

12 Aprilie /2018 08:20

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon