11
02 2015
1183

Noi cerințe la livrarea pe piață a ambalajelor pentru alimente din plastic reciclat

Operatorii economici vor introduce pe piață materiale și obiecte din plastic reciclat, numai dacă ele vor fi obținute în urma unui proces de reciclare avizat sanitar. Aceasta, potrivit proiectului Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat, destinate să vină în contact cu produsele alimentare, expus pentru consultări publice. Proiectul transpune în legislaţia naţională ultimele amendamente aduse legislaţiei comunitare în domeniu. Principiul de bază, pus în baza proiectului, constă în asigurarea, că orice material sau obiect din plastic reciclat destinat să vină în contact cu produsele alimentare, trebuie să fie suficient de inert, încât să împiedice transferul, în cantități mari, a substanţelor constitutive către produsele alimentare. În caz contrar, se pune în pericol sănătatea oamenilor sau se produce o modificare inacceptabilă în compoziţia alimentului, proprietăţilor sale organoleptice. Potrivit proiectului, doar materialele și obiectele din plastic reciclat, obținute în urma unui proces de reciclare, administrat cu ajutorul unui sistem eficient de asigurare a calității, ar putea să fie introduse pe piață. Deșeurile din plastic nu trebuie să fie contaminate cu substanțe provenite din utilizarea anterioară sau utilizarea incorectă întâmplătoare a materialelor din plastic sau care conține substanțe provenite din material plastic de uz nealimentar. Proiectul Regulamentului prevede restricții generale privind materialele și obiectele din plastic reciclat, ca să nu au fi fost obținute, urmare a unui proces de reciclare necontrolat, norme de evaluare a conformității, precum și modalitățile de obținere de către agenții economici a autorizării de a introduce materialele și obiectele din plastic reciclat pe piață. Totodată cerințele specifice pentru asigurarea calității materialelor și obiectelor din plastic reciclat vor completa și Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM din 17.07.2014. În opinia Ministerul Sănătății, care a elaborat proiectul, noul Regulament va da împuternicirile necesare autorităţilor de implementare, să asigure ca agenţii economici să se conformeze prevederilor. Acesta va fi o garanție că produsele alimentare livrate pe piață sunt inofensive.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.