Știri

Noua structură a echipelor mobile din cadrul Serviciului Vamal

Centrul de coordonare din cadrul echipelor mobile ale Serviciului Vamal a fost redenumit în Centrul de analiză şi coordonare, devenind o subdiviziune cu statut de secţie din cadrul Direcţiei investigare a fraudelor vamale. În rezultat, s-a modificat şi sarcina subdiviziunii - aceasta nu mai coordonează activitatea echipelor mobile pe întreg teritoriul vamal şi are drept obiectiv colectarea, înregistrarea, prelucrarea şi generalizarea informaţiei cu privire la fraudele vamale. Faptul impune necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr.466 din 16 iunie 2014 „Privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea și desfășurarea activității echipelor mobile ale Serviciului Vamal”. Astfel, în şedinţa Guvernului din 28 februarie 2018 s-a decis că Secţia echipe mobile va fi organizată din trei Servicii regionale - Nord, Sud şi Centru, conducerea activităţii cărora pe întreg teritoriul vamal fiind asigurată de șeful Secției. În atribuţiile acestuia sunt transmise asigurarea legalităţii controlului vamal efectuat de către echipele mobile, coordonarea şi controlul activităţii acestora, echiparea lor cu tehnica şi utilajele necesare, instruirea personalului, asigurarea comunicării operative în cadrul cooperării cu MAI şi alte instituţii de stat, etc. Proiectul prevede completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.466 cu prevederi că în procesul-verbal de efectuare a controlului vamal de către echipa mobilă va fi indicat faptul utilizării echipamentului foto sau video asupra mărfurilor, vehiculelor, locurilor de depozitare şi/sau comercializare a mărfurilor. Totodată, normele metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal sunt completate cu prevederi care stabilesc procedura de stocare, prelucrare şi distrugere a imaginilor video, respectându-se principiul protecţiei datelor cu caracter personal. Deoarece proiectul instituie doar transferul Centrului de coordonare din cadrul echipelor mobile în cadrul Direcţiei investigarea fraudelor vamale ca subdiviziune de sine stătătoare, alocaţii bugetare suplimentare nu sunt prevăzute, pentru realizarea prevederilor fiind utilizate sursele oferite anterior structurilor vizate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

2220 vizualizări

Data publicării:

01 Martie /2018 14:09

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Serviciul Vamal | echipa mobila | sectie | directie | fraude vamale | Protecţia datelor cu caracter personal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon