18
10 2013
1933

Noul Cod Vamal al Uniunii Europene INTRĂ ÎN VIGOARE la 1 noiembrie 2013

Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează participanţii la comerţul exterior că, de la 1 noiembrie a.c., pentru statele-membre ale UE întră în vigoare noi reglementări vamale, stipulate în Codul Vamal Modernizat al Uniunii Europene. Astfel, unele modificări vor interveni la toate frontierele externe a UE cu statele vecine. Aceste modificări au ca scop standardizarea procedurilor vamale în cele 28 state-membre, pentru a asigura un nivel echivalent de control vamal în întreaga Uniune, pentru a evita abordare neuniformă la diferitele puncte de intrare şi de ieşire de pe teritoriul UE. Legislaţia vamală modernizată introduce mai multe simplificări vamale pentru Operatorii Economici Autorizaţi. Totodată declararea electronica devine procedura obligatorie, precum şi comunicarea on-line între agenţii economici importatori/exportatori şi autorităţile vamale. Astfel, normele privind declaraţia vamală şi plasarea mărfurilor sub un regim vamal vor fi modernizate şi simplificate, declaraţiile vamale vor fi întocmite pe cale electronică, iar numărul regimurilor vamale va fi redus. În noul Cod este specificat că pentru facilitarea comerţului legitim şi lupta împotriva fraudei, sunt necesare regimuri şi proceduri vamale simple, rapide şi uniformizate. În acest sens noile reglementări prevăd utilizarea instrumentelor şi a tehnologiilor performante, o abordare modernă a controlului vamal, contribuind astfel la asigurarea unei baze pentru proceduri de vămuire simple şi eficace. În scopul de a reduce riscul pentru Uniune Europeană, Codul Vamal prevede aplicarea armonizată a controlului vamal de către statele membre, care se bazează pe un cadru comun şi electronic de gestionare a riscurilor. Textul Noului Cod Vamal, aprobat prin Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii Regulation (EU) (Official Journal L 269 of 10.10.2013) în limbile oficiale ale UE, inclusiv română poate fi accesat pe adresa (eur-lex.europa.eu). În 2012 conform estimărilor Comisiei Europene, de către statele-membre au fost perfectate peste 260 de milioane de declaraţii vamale, ceea ce înseamnă aproape 15 declaraţii pe secundă. Valoarea totală a bunurilor trecute peste frontiera vamală a Uniunii Europene, pentru acelaşi an, s-a ridicat la circa 3,5 trilioane de euro.

via www.24h.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.