20
06 2015
979

Noutăți importante pentru agenții economici , participanți la procesul de achiziții publice

Nu doar temeiurile de includere a operatorilor economici în Lista de interdicţie, modul de întocmire şi evidenţă a acesteia, dar și posibilitatea excluderii din Listă va fi prevăzută în Regulamentul privind modul de întocmire și evidență a Listei, precum și în alte acte normative, ce vizează procesul de achiziții — potrivit unor modificări și completări în acestea, propuse pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.

Astfel, excluderea din Listă va fi posibilă după anularea deciziei de includere prin hotărârea definitivă a instanței de judecată.

Prin alte modificări și completări se preconizează menținerea Listei de interdicție doar în format electronic. Va fi evitată dublarea, iar pe de altă parte, va fi asigurată implementarea proiectului „Guvern fără hârtie”

care face parte din „Programul strategic de modernizare tehnologică a Guvernării”. Lista de interdicție este publicată în format electronic pe site-ul-www.tender.gov.md, la care, spre deosebire de lista scrisă manual, poate avea acces orice persoană interesată de această informație.

O completare care se cerea efectuată neapărat se referă la punctul 14 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici. Aceasta are scopul de a diminua efectul de ocolire a sancțiunii administrative de limitare a participării la procedurile de achiziție publică prin crearea noilor operatori economici. S-a constatat că majoritatea operatorilor economici, incluși în Lista de interdicție, în scurt timp după includere, creează noi operatori economici prin intermediul cărora continuă să participe la procedurile de achiziție publică, livrând produse necalitative sau neonorându-și

obligațiile contractuale. Astfel,completarea propusă la acest punct, va interzice expres participarea în cadrul procedurilor de achiziție publică a operatorilor economici, creați de fondatorii operatorilor economici, incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Modificările și completările mai reglementează autoritățile care gestionează achizițiile publice de valoare mică. Pentru a nu dubla atribuțiile de control ale Agenției Achiziții Publice și Trezoreriei de Stat, ambele instituții fiind subordonate Ministerului Finanțelor, s-a considerat oportun menținerea acestei atribuții pentru Trezoreria de Stat, căreia îi este prezentat contractul de achiziţie publică de valoare mică, ce urmează a fi înregistrat obligatoriu în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Aceasta, reglementare, va exclude dublarea efectuării i acestui control, pentru diminuarea cheltuielilor adiționale la care sunt supuse autoritățile contractante, precum și pentru diminuarea obligațiunii administrative la întocmirea rapoartelor de către autoritățile contractante.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.