Știri

Organizațiile de creditare nebancară cu active de peste 25,0 mil lei vor fi supuse auditului

Proiectul ce stabilește un cadru comun de reglementare și supraveghere a activității desfășurate de organizațiile de creditare nebancară, care include și activitatea organizațiilor de microfinanțare, celor de creditare ipotecară nebancară și de leasing financiar a fost votat în lectură finală în ultima ședință plenară din acest an. Proiectul interzice organizației de creditare nebancară să atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la persoane fizice, inclusiv împrumuturi, cu excepția când aceasta este fondator al organizației și deține o cotă de cel puțin 3% din capitalul ei sau dacă este considerat investitor calificat ce corespunde criteriilor stabilite de legea privind piața de capital. De asemenea, organizațiilor de creditare nebancară li se interzice efectuarea investițiilor și aporturilor în capitalul social, acordarea împrumuturilor, creditelor, donațiilor în scopul procurării valorilor mobiliare sau părților sociale proprii. Organizațiile de creditare nebancară nu vor presta nici servicii de creditare condiționate de procurarea de către client a unor servicii suplimenatare oferite de aceasta. Se interzice și externalizarea activităților de acordare a creditelor și serviciilor de leasing financiar altor entități, cu excepția organizațiilor de creditare înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate conform legii. Proiectul mai stabilește criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un administrator al organizației de creditare. Acesta nu trebuie să fie angajat al autorității de supraveghere, adică a Comisiei Naționale a Pieței Financiare, să nu fie auditor angajat al societății care efectuează auditul acestei organizații de creditare nebancară. Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară trebuie să fie în mărime de 100 mii lei, iar la momentul înregistrării de stat, acesta va fi depus integral de către fondatorii săi. Organizațiile de creditare nebancară sunt obligate să dețină și să mențină capitalul propriu în raport cu valoarea activelor la orice dată în mărime minimă de 5%. Totodată, proiectul stabilește că organizația de creditare nebancară, a cărei valoare totală a activelor la sfârșitul perioadei de gestiune depășește suma de 25,0 mil. lei va fi obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale. Documentul conține și reglementări ce țin de lichidarea organizației de creditare nebancară. Hotărârea privind lichidarea benevolă a acesteia se va anunța în scris CNPF imediat, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare. Potrivit datelor, toți indicatorii de bază caracteristici sectorului organizațiilor de microfinanțare au înregistrat majorări semnificatove pe parcursul anului 2016, media de creștere a sectorului fiind de 30%. Față de anul 2015, activele au crescut cu 28% și a înregistrat o valoare maximă sectorială de 4,7 mld. lei, iar împrumuturile s-au majorat cu 32%. În anul 2016 din cele 116 organizații de microfinanțare care au prezentat rapoarte financiare, 24 dețin un activ ce depășește cifra de 25,0 mil.lei. Proiectul mai prevede introducerea unei plăți regulatorii percepute de la organizațiile de creditare nebancară în mărime de până la 0,1% din valoarea medie anuală a soldului creditelor nebancare și leasingului financiar înregistrat. Se preconizează intrarea în vigoare a legii în termen de 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

1612 vizualizări

Data publicării:

26 Decembrie /2017 11:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon