15
08 2022
182

PARE 1+2: o abordare integrată de suport pentru IMM-uri

Ca urmare a evaluării Programului PARE 1+1, care s-a dovedit a fi un instrument guvernamental eficient de dezvoltare a antreprenoriatului, autoritățile au elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind Programul de atragere a remitențelor PARE1+2.
 
Programul va fi destinat lucrătorilor migranți și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau dezvoltarea unei afaceri în Republica Moldova.
 
Conform proiectului, solicitantul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  • este lucrător migrant sau rudă de gradul întâi – beneficiar de remitenţe;
  • este cetățean al Republicii Moldova;
  • intenționează să lanseze o afacere proprie în RM sau să dezvolte afacerea existentă;
  • termenul de aflare peste hotare a lucrătorului migrant este de minim 12 luni;
  • deține documentele justificative privind proveniența remitențelor cu o vechime de cel mult 5 ani.
 
 Astfel, proiectul prevede acordarea unui suport sub formă de finanțarea nerambursabilă în baza Regulii 1+1 (Componenta II), adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului, valoarea maximă a grantului va fi de 250 mii lei.
 
Totodată, beneficiarii acestui suport care au implementat cu succes proiectul investițional, vor mai putea accesa un suportul financiar nerambursabil (Componenta III), acordat în baza Regulii 1+2, unde 1 leu investit din contul contribuției proprii a beneficiarului va fi suplinit cu 2 lei din cadrul Programului. Valoarea finanțării nerambursabile în acest caz nu va depăși 500 mii lei.
 
Pentru participarea la Componenta III solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:
  • a implementat cu succes proiectul investițional în cadrul Componentei II;
  • intenționează să-și extindă activitatea economică prin majorarea capacității de producere, diversificarea produselor, extinderea pe noi piețe de desfacere;
  • activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o evoluție pozitivă a situației economico-financiare;
  • a creat și menține minim 5 locuri permanente de muncă, urmare a implementării proiectului investițional din cadrul Componentei II;
  • a menținut neschimbați fondatorii, în proporție de minim 75% din proprietatea companiei.
 
Pe lângă componentele ce se referă la suportul financiar, Programul mai include Componenta I - Informare, instruire și consultanță antreprenorială  și Componenta II - Monitorizare și evaluare.
 
Termenul de implementare al Programului este până în anul 2024, cu posibilitatea de a fi prelungit pe baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile. Implementarea Programului presupune un buget estimativ de 30 mil.lei anual, iar bugetul total pentru perioada de implementare de trei ani constituie 90 mil. lei.
 
Este important de menționat că în cadrul Programului sunt o serie de domenii neeligibile, cum ar fi: activitățile de intermediere financiară și asigurări, case de amanet; tranzacțiile imobiliare; activitățile de consultanță juridică; activitățile de jocuri de noroc și pariuri; activitățile din domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul sau activitățile de producere sau comercializare a tutunului și băuturi alcoolice.
 
Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 11 august curent, iar cu detalii suplimentare vom reveni pe parcursul promovării acestuia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.