16
05 2016
725

Parlamentul a adoptat o lege pentru protecția drepturilor de autor ale producătorilor autohtoni

Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri, 13 mai, în a doua lectură, Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. Adoptarea proiectului menționat are o importanță majoră pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului proprietății intelectuale în Republica Moldova, a cărui evoluție continuă este corelată noilor tendințe economice înregistrate pe plan internațional. Mai mult ca atît, adoptarea acestor modificări constituie o prioritate națională, în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova urmare semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, fiind inclusă în Planul național de acțiuni pentru implementarea acordului. Astfel, urmare intrării în vigoare a noilor modificări legislative se va simplifica procedura de eliberare de către AGEPI a certificatelor privind dreptul de utilizare a indicației geografice (IG) și denumirii de origine (DO) și specialității tradiționale garantate (STG). Dreptul de utilizare a indicațiilor respective va fi obținut de către producător odată cu obținerea autorizației emise de autoritatea competentă desemnată de către Guvern cu funcții de gestionare și control a produselor desemnate cu IG, DO și STG, la demonstrarea faptului că producătorul corespunde și respectă condițiile prescrise de caietul de sarcini. Certificatul privind dreptul de utilizare a IG, DO și STG va fi eliberat la solicitare, fără achitarea taxelor. De asemenea, prin proiectul menționat, pentru vinuri și produsele vinicole, a fost introdusă derogarea cu privire la admiterea transformării materiei prime în vin cu IG și DO dincolo de aria geografică delimitată, cu condiția prescrierii acestei posibilități în caietul de sarcini și sub supravegherea autorității competente desemnată de către Guvern cu funcții de gestionare și control a produselor cu IG și DO. În acest context, precizăm că noile prevederi legislative vor contribui la simplificarea procedurilor pe care urmează să le parcurgă producătorii autohtoni, care doresc să beneficieze de avantajele oferite de sistemul de protecție a DO, IG, STG, țînind cont de faptul că nivelul înalt, dar și garantat al calității produselor constituie una dintre cerințele de bază ale consumatorilor. Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.