Știri

Pensiile persoanelor din rândul structurilor de forță

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire și plată a pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă, trupele organelor afacerilor interne și sistemului administrației penitenciare, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului, Centrului Național Anticorupție și familiilor acestora. În acest context se propune abrogarea punctelor 1-10 din Hotărârea Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994, care conțin norme învechite de calculare a stagiului de muncă, stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor persoanelor menționate. Prin acest proiect se implementează și recomandarea Curții de Conturi ce presupune asigurarea de către Minister a reglementării procesului și modului de stabilire a pensiilor pentru persoanele din rândul structurilor de forță, cu stipularea documentelor unice prezentate de structurile de resort în scopul responsabilizării acestora și prezentării unor date veridice și complete. Regulamentul prevede acordarea pensiilor la cererea persoanei care a obținut acest drept și care se depune la organul de asigurări sociale. Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cereri se face prin decizie, emisă de organul respectiv în termen de 30 de zile. Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu. Actele necesare pentru calcularea pensiei ce confirmă vechimea în muncă și suma soldei se eliberează de către Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Protecție și Pază de Stat și Serviciul de Informații și Securitate. Pensiile militarilor și altor categorii se calculează din salariul funcției, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechimea în muncă primite înainte de concediere, precum și din media lunară a altor recompense și plăți de stimulare, cu excepția plăților compensatorii, indemnizațiilor de asigurări sociale și a indemnizației bănești unice în mărimea sumei mijloacelor bănești de întreținere pe un an. Pensia se plătește de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar, care va încheia un contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Pensionarilor fără familie din rândul militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne care trăiesc în aziluri li se plătește diferența dintre pensie și costul întreținerii, dar nu mai puțin de 25% din pensia stabilită. Scopul regulamentului constă în perfecționarea cadrului normativ în vederea aplicării uniforme a legislației în domeniu.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1587 vizualizări

Data publicării:

06 Noiembrie /2018 14:32

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon