Știri

Persoanele ce-și stabilesc traiul în Moldova vor avea 180 de zile pentru introducerea bunurilor

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003. Scopul documentului este de a racorda prevederile acestuia cu legislația în vigoare, care pe parcursul anilor a fost modificată. Una din modificări prevede actualizarea p.6 din Regulament prin introducerea denumirii actuale a organului vamal și a unor acte în vigoare. Astfel, Serviciul Vamal va autoriza introducerea pe teritoriul ţării a bunurilor ce aparțin persoanelor fizice care s-au stabilit la loc de trai permanent în Republica Moldova, cu condiția prezentării permisului de ședere permanentă sau buletinului de identitate pentru apatrizi sau confirmarea de repatriere, precum și a altor acte necesare pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de import. Prin acest document autorii au stabilit un termen-limită prin care persoanele pot introduce sau primi bunuri. Așadar, introducerea pe teritoriul ţării sau primirea, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neânsoţite a bunurilor, fără achitarea drepturilor de import, în legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova, trebuie să aibă loc în termen de 180 de zile din data eliberării permisului de ședere permanentă sau buletinului de identitate pentru apatrizi sau confirmării de repatriere. Totodată, aceste bunuri nu vor fi destinate activităţii comerciale sau de producţie. Termenul de 180 de zile este un termen de decădere. De asemenea, se propune și modificarea autorității care va înregistra unele mijloacele de transport auto. Astfel, în locul fostului Minister al Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Agenției Servicii Publice îi va reveni misiunea de a înregistra mijloacele de transport auto, introduse şi înregistrate în Moldova după 31 august 2011, cu condiţia prezentării de către persoana fizică a autorizaţiei respective, eliberate de Serviciul Vamal. În același timp, se propune o generalizare a obiectelor de uz personal, textul „haine, încălţăminte, obiecte de parfumerie, cosmetică, igienă şi medicamente, precum şi produsele alimentare” fiind înlocuit cu sintagma “obiecte de uz personal”. Documentul poate fi consultat până la 27 aprilie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

774 vizualizări

Data publicării:

20 Aprilie /2018 08:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon