21
10 2015
1160

Perspectivele de dezvoltare a Curții de Conturi, discutate în cadrul unei conferințe internaționale

O subcomisie ar putea fi creată în cadrul Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe, care ar monitoriza îndeplinirea de către instituțiile publice și întreprinderile de stat sau cu cotă majoritară statului a recomandărilor Curții de Conturi. Șeful secției Politică și Economie a Delegației UE în Republica Moldova Wicher Slater, luînd cuvîntul în cadrul conferinței internaționale ”Dezvoltarea strategică a Curții de Conturi a RM: provocări și perspective”, care s-a desfășurat la 20 octombrie, a spus că Delegația UE va susține această idee. Inițiativă ar spori nivelul de realizare a recomandărilor Curții de Conturi, care în prezent este de sub 50 la sută, ar îmbunătăți controlul asupra utilizării banilor publici. Președintele Comisiei parlamentare Economie, buget și finanțe Ștefan Creangă a afirmat că, îmbunătățirea controlului parlamentar, precum și consolidarea instituțională, creșterea profesionalismului personalului Curții de Conturi va asigura un impact mai mare a activității de audit extern, efectuat de Curtea de Conturi. Totodată, Creangă s-a pronunțat pentru responsabilizarea conducătorilor instituțiilor publice și întreprinderilor cu capital de stat, care neglijează recomandărilor Curții de Conturi. Președintele Curții de Conturi Serafim Urechean a spus că, de un real folos în activitatea Curții de Conturi, în sporirea nivelului de profesionalism a angajaților este proiectul ”Consolidarea capacităților CCRM”, susținut de Banca Mondială, precum și schimbul de experiență cu instituții supreme de audit din alte state. Și în cadrul acestei conferințe au participat reprezentanți din Georgia, Polonia, Republica Kirghizia, România, Suedia. Un interes deosebit al participanților la reuniune a fost generat de prezentarea noului Plan de Dezvoltare Strategică a Curții de Conturi pentru anii 2016-2020. Planul se axează pe trei piloni: contribuție la buna guvernare, asigurarea durabilității instituționale a Curții de Conturi și dezvoltarea și menținerea calității corporative de audit. Scopul final al noului Plan de Dezvoltare Strategică al CCRM” este să devenim o instituție supremă de audit performantă, care activează în conformitate cu standardele de audit în sectorul public, recunoscute la nivel internațional, și care ajută la îmbunătățirea administrației publice și bunei guvernanțe, ca parte a Strategiei de Integrare a RM în UE, – a menționat Angela Pascaru, membrul Curții de Conturi. De asemenea, în cadrul conferinței au fost discutate și acțiunile preconizate pentru implementarea Planului, la prima etapă, adică anul 2016. Printre acestea se înscriu modificarea, în sensul actualizării cadrului legal ce ține de activitatea Curții de Conturi, revederea structurii organizatorice a instituției supreme de audit, cu un accent pronunțat asupra activității operaționale. De asemenea, urmează a fi modernizate manualele de audit financiar, audit de conformitate, audit al performanței și al tehnologiilor informaționale. Și nu în ultimul rînd, se propune adoptarea unei politici de comunicare mai eficiente, atît cu instituțiile și întreprinderile, supuse auditului extern, cît și cu publicul larg. Conferința internațională a fost organizată cu asistența proiectului „Consolidarea capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova", susținut de Banca Mondială. Proiectul este implementat în perioada anilor 2014-2015. Obiectivul acestuia este de a consolida auditul public extern în țara noastră, prin sporirea eficienței activității de audit și consolidarea capacității Curții de Conturi. Suportul profesional este acordat de consultantul individual James Bonnell și experți ai Companiei KOSI.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.