24
08 2015
1680

Peste 30 de instituții de stat nu vor mai cere antreprenorilor extrase din Registrele de stat

Peste 30 de autorități de stat nu le vor mai cere antreprenorilor să prezinte extrase din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, necesare la eliberarea actelor permisive sau prestarea serviciilor. La sugestia Consiliului Economic, Prim-ministrul a solicitat ca, până la 25 septembrie 2015, Ministerul Justiției, în calitatea sa de fondator al Camerei Înregistrării de Stat, să vină cu o Hotărâre de Guvern pentru modificarea tuturor actelor normative în vederea excluderii solicitării extrasului din Registrele de stat ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali. În prezent, la eliberarea actelor permisive sau prestarea unor servicii persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali se solicită prezentarea de către aceștia a extraselor pe suport de hârtie (în original sau copie), chiar dacă aceste autorități au acces direct la informația dată, fără necesitatea implicării agenților economici. În plus, pentru fiecare extras se percepe și o taxă de eliberare care ajunge la 378 lei per document. Astfel, începând cu 25 septembrie 2015, vor trebui să excludă obligativitatea extraselor următoarele instituții:
 • Ministerul Economiei (Institutul Național de Metrologie, Agenția Proprietății Publice);
 • Agenția Achiziții Publice;
 • Editura „Statistica”;
 • Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Ministerul Culturii (Agenția de Stat pentru Protecția Moralității) ;
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (Inspecția de Stat în Construcții, ICȘC „Incercom”) ;
 • Ministerul Educației;
 • Ministerul Apărării;
 • Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Tehnologiei Informaționale, Departamentul Poliției de
 • Frontieră, Birou Migrație și Azil, BPDS „Fulger”, Inspectoratul General al Poliției) ;
 • Ministerul Finanțelor (Biroul Vamal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) ;
 • Ministerul Sănătății (Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Centrul Național de Sănătate Publică);
 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (Direcția Întreținerea Drumurilor, Agenția națională transport Auto);
 • Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor ( IS „Centrul național pentru Frecvențe Radio”, IS „CRIS „Registru”, IS „MoldData”, IS „Radiocomunicații”) ;
 • Ministerul Mediului (Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Inspectoratul Ecologic de Stat);
 • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (ANOFM).
Conținutul Registrelor cuprinde informații cu privire la denumirea unității de drept, forma juridică, IDNO, data înregistrării, adresa sediului, activitățile practicate, capitalul social și repartizarea cotelor sociale, date despre administrator și fondatori – informație de altfel disponibilă autorităților în mod electronic și securizat, direct de la Camera Înregistrării de Stat.

via | www.moldova.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.