Știri

PIB în trimestrul III al anului 2020

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova estimat pentru trimestrul III al anului curent a însumat 61719 mil. lei în prețuri curente (de piață) și a scăzut comparativ cu trimestrul III al anului 2019 în termeni reali cu 9,7% pe seria brută și cu 11,5% – pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul II al anului 2020, PIB s-a diminuat cu 1,1% pe seria ajustată sezonier, anunță Biroul Național de Statistică.
 
În ianuarie-septembrie 2020 PIB a scăzut față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%, pe seria brută.
 

Conform BNS, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 88,5% la formarea PIB, a contribuit la scăderea PIB cu 8,4%, volumul VAB fiind în descreștere cu 9,5% față de cel înregistrat în trimestrul III 2019. La scăderea PIB au contribuit următoarele activități:

 

 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (cu -4,8%), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 32,2%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (cu -2,8%), cu o pondere de 22,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,8%;
 • industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (cu -0,7%), cu o pondere la formarea PIB de 12,4% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 5,5%;
 • tranzacţiile imobiliare (cu -0,4%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 6,5%;
 • administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (cu -0,3%) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 3,3%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (cu -0,3%), cu o contribuție de 2,7% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 11,6%.
 •  

   Impozitele nete pe produs cu o pondere de 11,5% la formarea PIB, au contribuit la scăderea PIB cu 1,3%, volumul lor reducându-se cu 11,2%.

    

   Contribuții pozitive la evoluția PIB au avut:

  • construcțiile (cu +0,7%), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,2%;
  • activitățile financiare și asigurările (cu +0,2%), cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,8%.
  •  

    Din punct de vedere al utilizării, scăderea PIB în trimestrul III 2020 s-a datorat, în principal:

    • consumului final (cu -6,0%), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 8,0%, contribuind cu 76,3% la formarea PIB;
    • exportului net de bunuri și servicii (cu -1,2%), consecință a reducerii cu 8,5% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o scădere mai accentuată a volumului exporturilor de bunuri și servicii (cu -20,6,%).

     

    Contribuție pozitivă la evoluția PIB a avut-o formarea brută de capital fix (+1,9%), al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 30,9% la formarea PIB.

     


    via | statistica.gov.md

    Instituții:

    Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

    557 vizualizări

    Data publicării:

    17 Decembrie /2020 07:58

    Domeniu:

    Noutăți

    0 comentarii

    icon icon icon
    icon
    icon icon icon icon icon
    icon
    icon