Știri

PIM: sporirea competitivității și crearea noilor locuri de muncă

În regiunile din Moldova în care nu sunt zone economice libere sau parcuri industriale, urmează a fi create platforme industriale multifuncționale (PIM) în scopul creșterii competitivității și productivității și a ocupării forței de muncă a sectorului industrial în zonele respective.

 

Guvernul a aprobat în ședința din 13 octombrie curent proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului-pilot de creare a platformelor industriale multifuncționale.

 

Astfel, platformă industrială multifuncțională este un teritoriu delimitat ca proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, dotat cu infrastructură necesară, unde vor fi desfășurate activități economice, preponderent din domeniul industriei, în vederea valorificării potențialului uman și material al regiunii respective.

 

Prin acest program autoritățile își propun identificarea a 18 regiuni și terenuri (anterior fiind preconizate 16) potențiale pentru crearea PIM, crearea a cel puțin 5 platforme, atragerea investițiilor în cadrul fiecărei PIM de cel puțin 20 mil. lei și crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă.

 

După cum a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Serghei Răilean, necesitatea creării acestor structuri este dictată de repartizarea neuniformă a platformelor industriale existente, ceea ce determină lipsa în mai multe unități administrativ-teritoriale a locațiilor specializate pentru atragerea investițiilor.

Totodată, prim-ministrul, Ion Chicu, a solicitat ca ministerul să pregătească mai multe informații despre acest proiect, ce vor fi prezentate ulterior investitorilor străini în cadrul evenimentelor tematice, cum ar fi Moldova Business Week.

 

Potrivit proiectului, crearea PIM se va realiza în câteva etape. Prima prevede identificarea și selectarea terenurilor pentru crearea PIM, la această etapă fiind depuse cererile privind constituirea PIM.  Totodată, va fi formată echipa de implementare și elaborate materialele necesare pentru desfășurarea programului.

 

Cea de-a doua etapă se bazează pe dezvoltarea conceptului și crearea infrastructurii, incluzând efectuarea studiului de fezabilitate, stabilirea obiectivelor de dezvoltare strategică și desfășurarea procedurilor de achiziții a serviciilor și lucrărilor necesare pentru crearea infrastructurii.

 

Ultima etapă va fi dedicată administrării și dezvoltării capacităților instituționale ale PIM, atragerii investițiilor și promovării  PIM.
 

Pentru a fi eligibil în cadrul Programului, aplicantul trebuie să dispună de teren destinat PIM, clădirile și utilitățile amplasate pe acesta și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie cu destinație pentru construcție sau industrial, să nu constituie obiectul unor litigii, să dispună de acces la căile de transport, să fie accesibilă racordarea infrastructurii tehnice și de producție la utilitățile publice și să dispună de o suprafață de cel puțin 5 hectare.

 

Programul va fi finanțat anual din bugetul de stat, pentru crearea infrastructurii PIM fiind prevăzute în bugetul pentru anul curent 50, 0 mil. lei. Totodată, au fost estimate resurse financiare necesare pentru crearea a 18 platforme industriale multifuncționale pe parcursul a 3 ani, în sumă de circa 200,0 mil lei.

 

Programul va fi implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, desemnată în calitate de Unitate de implementare.

 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2019 în industria prelucrătoare au activat 4,7 mii de Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM) sau 8,4% din totalul IMM, care au asigurat un volum al producției fabricate de peste 15,0 mld. lei sau 10,1% din total. Per ansamblu, industria a contribuit cu peste 14% în formarea PIB-lui, având cea mai mică valoare în regiune.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

570 vizualizări

Data publicării:

13 Octombrie /2020 15:39

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Industria | investiţii | IMM | PIB | program

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon