05
10 2015
1578

Pîrghii suplimentare pentru contracararea abuzurilor la cesionarea de către contribuabili a creanțelor

Restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor va fi posibilă numai către subiectul impunerii/plătitorul vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import. De asemenea, subiecții respectivi vor putea utiliza restituirile pentru achitarea viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional. Prevedere în acest sens se desprinde dintr-un proiect de lege privind modificarea și completarea actelor legislative în vigoare, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice. Astfel, proiectul modificărilor și completărilor în actele legislative în vigoare (Codul Fiscal, Codul Vamal și Legea cu privire la tariful vamal), interzice restituirea T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor, persoanelor juridice şi fizice, cesionari ai subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire a T.V.A., accize sau a drepturilor de import. Totodată, se prevede interzicerea restituirii drepturilor de import sau export achitate în plus în contul bancar al plătitorului vamal, în cazul în care acestea sunt transferate de către organul fiscal ca rezultat al restituirii sumei T.V.A. sau accizelor. Scopul modificării și completărilor constă în asigurarea bugetului public naţional cu lichidităţi curente (imediate), excluderea oricăror mecanisme abuzive din partea contribuabililor prin cesiunea (transmiterea) creanţelor sale faţă de bugetul public naţional către creditorii săi, precum şi îmbunătăţirea gestionării managementului finanţelor publice. În prezent, creditorii subiectului impunerii/plătitorului vamal, care dispune de decizie de restituire, inclusiv persoanele juridice şi fizice, cesionari ai acestuia, pot beneficia de suma T.V.A., taxei vamale şi accizelor acceptate spre restituire în contul stingerii datoriilor sale faţă de bugetul public naţional sau a viitoarelor obligaţii faţă de bugetul public naţional, inclusiv în contul stingerii obligaţiilor vamale, administrate de organul vamal. Acest mecanism preferenţial de restituire a T.V.A., taxei vamale şi accizelor pentru creditorii subiectului impunerii/ plătitorului vamal, cu aplicarea modului de stingere a obligaţiei fiscale prin compensare exclude transferarea propriu-zisă a mijloacelor băneşti în bugetul public naţional şi, respectiv, imposibilitatea restituirii T.V.A., taxei vamale şi accizelor în contul bancar al agentului economic în termenii stabiliţi (45 de zile), din motivul lipsei unui flux constant de lichidităţi curente (imediate) în bugetul public naţional. În acest sens, conform art. 176 alin. (3) din Codul Fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu a fost transferată în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă, calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune. Dobînda se plătește pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat. Potrivit notei informative, semnată de MF, cesionarea creanţelor subiecţilor impunerii/plătitorilor vamali faţă de bugetul public naţional către creditorii lor a devenit un element constant şi excesiv, care implică încheierea unor contracte fictive dintre agentul economic şi creditori, cesionarii săi pentru a beneficia de mecanismul de stingere a obligaţiilor. În baza argumentelor menţionate MF propune promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.