07
07 2015
1635

Plafonul creditelor care nu sunt garantate cu gaj, majorat de 5 ori

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale. Acestea prevăd facilitarea accesului la resursele de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și la creditele de consum. Prin decizia sa, BNM urmărește să contribuie la creşterea volumului de finanţare a businessului mic și mijlociu, de asemenea, să consolideze în continuare capacitatea băncilor de a intermedia fluxurile financiare. Întreprinzătorii mici și mijlocii vor beneficia de condiții mai favorabile la contractarea creditelor, la fel ca și solicitanții creditelor de consum. Astfel, BNM consideră oportună majorarea plafonului creditelor cu destinația respectivă, care nu sunt garantate cu gaj sau prin alte mijloace de garantare, dar rambursarea se bazează numai pe obligația debitorului și pe procedurile de asigurare interne ale băncii. Astfel, agenții economici ce dispun de venituri suficiente, dar nu și de gaj sau altă garanție, vor putea obține credite fără gaj în sume de până la 500 mii lei față de 100 mii lei, cum a fost anterior. Respectiv, băncile vor fi încurajate să extindă plafonul de acordare a creditelor de consum de la 30 mii lei la 100 mii lei. Hotărârea BNM reflectă o măsură importantă de supraveghere bancară prudențială a procesului de microfinanțare desfășurat de băncile comerciale, indispensabil dezvoltării economice.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.