Știri

Plan de acțiuni anticorupție în domeniul agroalimentar

Autoritățile continuă elaborarea planurilor de acțiuni pentru următorii doi ani, scopul cărora este combaterea corupției. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului propune spre consultare Planul sectorial anticorupție în domeniul agroalimentar pentru anii 2018-2020. Acesta conține 36 de acțiuni, implementarea cărora va fi efectuată din contul mijloacelelor bugetare ale instituțiilor implicate, a ministerului de resort, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură și Agența Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și din surse extrabugetare. Astfel, în proiectul Planului sunt incluse măsuri ce vizează asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională în sectorul agroalimentar, respectării regimului cadourilor, a normelor de etică şi deontologie în sectorul indicat. De asemenea, este preconizată instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor cu privire la rigorile de integritate instituţională, asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului, aplicarea principiilor e-guvernare de către instituțiile de stat în sectorul agroalimentar. Planul conține și alte acțiuni precum: • exploatarea și dezvoltarea Sistemelor Informatice Automatizate în sectorul agroalimentar • instituirea sistemului de depunere online a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar • asigurarea funcționalității liniei telefonice anticorupție „linia fierbinte” • asigurarea gestionării transparente şi responsabile a fondului alocat din mijloacele bugetare pentru proiectele de conservare și sporire a fertilității solurilor. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora, trimestrial, rapoarte de monitorizare, în baza informaţiilor prezentate de către celelalte autorităţi. Rapoartele vor fi expediate secretariatului grupurilor de monitorizare din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi vor fi plasate pe pagina web oficială a MADRM. În cazul ANSA, problemele legate de integritate apar la realizarea funcțiilor de control și supraveghere în domeniile de competență, în special controlul sanitar și veterinar, iar în ceea ce privește AIPA – acestea sunt legate de verificarea îndeplinirii de către solicitanții de subvenție a criteriilor de eligibilitate și de verificare a utilizării mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, se spune în nota documentului.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

763 vizualizări

Data publicării:

18 Octombrie /2018 14:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon