Știri

,,Plată egală pentru muncă egală”. Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost votat astăzi în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, sfera de aplicare a sistemului unitar de salarizare constituie toate categoriile de angajați din sectorul bugetar, inclusiv persoanele de demnitate publică, judecătorii, procurorii, funcționarii publici cu statut general și funcționarii publici cu statut special. Proiectul a fost elaborat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, Societății Germane pentru Cooperare Internațională și Comisiei Europene, care au oferit consultanță în procesul de inițiere, elaborare și evaluare și vine cu o nouă abordare, a comunicat ministrul. Astfel, elementele noului sistem de salarizare al personalului în sectorul bugetar sunt: • caracterul unitar - se aplică tuturor categoriilor de angajați din sectorul bugetar; • are la bază sistemul de gradare, constituit din grade și trepte de salarizare, care este elaborat în baza clasificării și rezultatelor evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor și sub-grupelor salariale. Evaluarea posturilor permite gruparea obiectivă a celor cu valoare similară, conform principiului ”plată egală pentru muncă egală” (echitate și coerență); • este relativ flexibil, permite avansarea în grade de salarizare (pe verticală) și trepte de salarizare (pe orizontală); • salariul total este constituit din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcție și partea variabilă constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 20% din salariul total, unde salariul de funcție este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul postului (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe; • salariul de funcție cuprinde majoritatea sporurilor, suplimentelor, indemnizațiilor și alte plăți salariale aferente postului, existente la moment și este relativ atractiv pentru tinerii specialiști; • este corelat cu performanța (partea variabilă) și se aplică pentru o parte de angajați din sectorul bugetar. • este ușor de administrat, prin aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care poate fi revizuită anual, în funcție de disponibilul de mijloace în buget, dar nu mai puțin decât nivelul inflației; • raportul de compresie este redus față de situația actuală (1/30); • este durabil, costurile de implementare sunt estimate atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Capitolul 2 din proiect reglementează clasificarea funcțiilor din sectorul bugetar, ce are scopul de a sistematiza funcțiile generice în grupuri ocupaționale și grupuri de posturi, în funcție de domeniul de activitate, și de a stabili ierarhia acestora. Astfel, Registrul funcțiilor din sectorul bugetar cuprinde 8 grupuri ocupaționale corespunzătoare domeniilor de activitate bugetară, codificate cu litere, după cum urmează: 1. Administrație publică (A); 2. Justiție (B); 3. Apărare națională (C); 4. Ordine publică și securitate a statului (D); 5. Învățământ și cercetare (E); 6. Cultură, tineret și sport (F); 7. Asistență socială și sănătate (G); 8. Funcții complexe (H). Personalul unităților bugetare va beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale și al sărbătorilor nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pentru anul respectiv, dar nu mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară. Salariul lunar al personalului din unitățile bugetare se va determina conform sistemului unitar de salarizare începând cu 1 decembrie 2018. La data intrării în vigoare a prevederilor, personalului din unitățile bugetare i se atribuie funcțiile, treptele de salarizare, clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare corespunzător grupului ocupațional din care face parte acea funcție. Atribuirea personalului se face prin act administrativ al conducătorului unității bugetare și se comunică în scris, sub semnătură, fiecărei persoane, cu cel puțin 10 zile înainte de plata salariilor în baza prevederilor noii legi. Valoarea minimă de referință stabilită pentru cea mai joasă clasă de salarizare se propune a fi stabilită la nivel de 1500 lei pentru majoritatea categoriilor de angajați în sectorul public. Totodată, pentru nivelarea tranziției la sistemul nou de salarizare, se propune diferențierea valorilor de referință pentru unele categorii de angajați. Valorile concrete se vor stabili în Legea bugetului de stat pentru anul curent. Costul implementării proiectului în instituțiile finanțate din bugetul de stat și bugetele locale se estimează pentru anii 2019-2021 la 3,95 mld. lei. Mijloacele respective sunt prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu și nu necesită surse suplimentare. Pentru anul 2021 se preconizează o creștere de circa 30 % a salariului mediu lunar pentru angajații instituțiilor finanțate din bugetul de stat și de peste 55 % - din bugetele locale. Proiectul mai prevede că, în sarcina fiecărei unități bugetare, este pusă ținerea Registrului de evidență a posturilor la nivel de unitate bugetară, care reflectă categoriile de funcții conform sistemului de codificare din Registrul funcțiilor. Formatul și modul de ținere a Registrului se va aproba de Guvern. Odată cu intrarea în vigoare a acestui document, vor fi abrogate un șir de acte normative: • Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar • Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici • Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2411 vizualizări

Data publicării:

15 Noiembrie /2018 14:29

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon