Știri

Ponderea energiei „verzi” în consumul final brut ar putea constitui 34%

Autoritățile își propun majorarea cotelor alocate tehnologiilor intermitente (instalații fotovoltaice și eoliene) de la 140 MW, disponibile către sfârșitul anului 2020, la un total de 250 MW, disponibile către anul 2025.
 
Pe agenda ședinței secretarilor de stat a fost inclus proiectul hotărârii cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025.Documentul urmărește alocarea unor noi capacități regenerabile, ca răspuns la solicitările pieței și a necesităților identificate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Proiectul este elaborat în scopul ajustării la condițiile actuale a cadrului juridic de aplicare/ implementare a schemelor de suport prevăzute în Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, și anume preț fix, stabilit în cadrul licitației, pentru producătorii eligibili care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern, și tarif fix, stabilit și aprobat de ANRE pentru producătorii eligibili care dețin sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită de Guvern, dar care nu trebuie să fie mai mică de 10 kW.
 
Proiectul prevede atingerea unei ponderi a energiei electrice „verzi” în consumul final brut de energie electrică de circa 34%. Totodată, în nota informativă se menționează că și Strategia Energetică a Republicii Moldova 2030 stabilește drept obiectiv sectorial crearea unei platforme moderne de generare a energiei electrice, inclusiv prin promovarea regenerabilelor, astfel încât să fie asigurată o creștere a ponderii generării energiei electrice din surse regenerabile la peste 10% din consum, precum și investiții în capacități eoliene de circa 400 MW.
 
Conform datelor statistice menționate în nota informativă, în anul 2019, Moldova deja a depășit obiectivul global stabilit pentru anul 2020 în domeniul energiei regenerabile (17%), sumând o pondere a acesteia în consumul final brut de energie de peste 23,8%. Însă, la capitolul ponderii consumului final de energie electrică din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică se atestă realizări de doar 3,0% dintr-un minim de 10%, stabilit ca obiectiv neobligatoriu pentru anul 2020.
 
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat. Autorii consideră că proiectul va avea un impact pozitiv asupra bugetului de stat, deoarece investițiile în capacități noi de generare vor genera venituri noi la buget, inclusiv crearea de noi locuri de muncă.
 
Conform estimărilor efectuate în baza datelor oferite de instituții internaționale relevante,  construcția capacităților de generare a energiei electrice verzi, care au la zi statutul de producător eligibil confirmat de ANRE, presupune alocarea, în următorii doi ani, a circa 28-30 mil. euro. Valoarea investițiilor necesare pentru construcția tuturor capacităților propuse, valoarea mijloacelor financiare necesare pentru un parc de unități de generare al energiei ar constitui între 450-900 mil. euro.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

307 vizualizări

Data publicării:

05 Februarie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon