Știri

P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD”, nr. 6(47): Reforma fiscală, în prim-plan

Începând cu 1 octombrie 2018, se modifică cota de impunere a veniturilor impozabile a persoanelor fizice la 12% anual, iar mijloacele bănești care anterior nu au fost declarate vor putea fi declarate voluntar de către deținători, fără ca ei să fie supuși unor măsuri de constrângere din partea statului. Acestea și alte prevederi fac parte din pachetul legislativ de reformă fiscală, ce are ca scop stimularea mediului de afaceri, creșterea competitivității agenților economici, precum și perfecționarea legislației fiscale. Când este vorba de modificări și reforme, avem la început un fel de reticență pentru că nu știm exact ce ne așteaptă. Pentru a elimina aceste temeri și pentru a vă ajuta în implementarea corectă a noilor prevederi, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” dedică ediția nr. 6(47) reformei fiscale. Dăm startul acestei ediții cu rubirca Documente și comentarii, care conține o analiză profundă a celor mai esențiale modificări:
 • Modificări la capitolul impozitul pe venit
 • Modificări la aplicarea TVA
 • Efectuarea controlului, aplicarea amenzilor și penalităților
 • Stop controalele fiscale pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2018, cu unele excepții Procedura și condițiile de declarare voluntară a mijloacelor bănești
 • Evaziunea fiscală
 • Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)
 • Repatrierea de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe
 • Amendamente la Codul fiscal
 • Comunicarea actelor SFS
 • Inițierea urmăririi penale pentru suspiciuni de evaziune fiscală Efectuarea controalelor și sancțiunile penale pentru efectuarea lor ilegală
 • Percheziţia, ridicarea și restituirea de către organele de urmărire penală a obiectelor sau documentelor de la agenți economici
 • Arestarea persoanelor bănuite de evaziune fiscală
 • Aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită față de obligațiile fiscale restante la buget
 • Ordin Privind aprobarea formularului-tip „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” (Forma IALS18) şi a Modului de completare a acestuia
 • ПРИКАЗ об утверждении типового формуляра “Информация о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат» (Форма IALS18) и Порядок его заполнения
 • Deducerea pierderilor în cazul efectuării operațiunilor între persoane interdependent
În rubrica Practica fiscală vă propunem:
 • Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности și Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств, de Galina Șpac
 • Activitatea necalificată cu caracter ocazional desfășurată de zilieri: unele aspecte, autori Victor Sârbu și Sandra Dolghii
 • Impozitarea veniturilor persoanelor juridice din înstrăinarea imobilelor, de Petru Griciuc și Valeriu Severin
În rubrica Contabilitate practică, în ediția actuală, venim cu următoarele articole:
 • Покрытие убытков прошлых лет неденежными активами: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты, de Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima
 • Contabilizarea operațiunilor privind recuperarea creanțelor de către entitățile specializare în colectarea/recuperarea creanțelor: aspecte contabile și fiscale, de Igor Stavinschi și Marina Brihuneț
 • Бухгалтерский учет лизинговых операций, de Natalia Zlatina
 • Contabilitatea capitalului propriu în Asociațiile de economii şi împrumut, Vasile Bucur și Valeriu Iașan
În rubrica Consultații juridice, în care sunt incluse evaluări ale cazurilor fiscale din punct de vedere juridic, informații despre practica judiciară și deciziile finale în reglementarea litigiilor fiscale, în care a fost implicat, nemijlocit, Serviciul Fiscal de Stat, vă propunem:
 • Mecanismul nou și distinct de recuperare a datoriilor, autor Alina Dadu
 • Percheziția și ridicarea de obiecte, documente și dispozitive de stocare a datelor în procesul contravențional, autor Valeria Nedelea
În Expert, în ediția din octombrie, veți citi:
 • Declararea şi corectarea contribuţiilor de asigurări sociale pe tipuri de dări de seamă, Clara Sorocean
 • Preţul de transfer și impactul acestuia asupra valorii în vamă, autor Maria Bârcă
 • Nomenclatura combinată a mărfurilor: Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn, Daniela Furtună
 • Declararea prin acțiune, Tatiana Șompol
În acest număr venim și cu rubrica Analitica și statistică, în care vă oferim materialul intitulat „Principalele impozite și taxe în cifre”, elaborate de șeful Direcției politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor, Dorel Noroc. În Microfon, veți avea ocazia să citiți despre „Заинтересованность налоговых органов в сокращении количества жалоб может быть выше„, elaborat de Liliana Agarcova. Încheiem actuala ediție a P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” cu rubrica Întrebări-răspunsuri, în care vă propunem:
 • Об ограничениях по времени выписки налоговой накладной на ранее приобретенный товар
 • О Журналах учета приобретений и поставок товаров, услуг и Регистрах учета приобретений и поставок Об отражении налоговой накладной в регистре продаж
 • Об отражении обязательств по НДС по чекам, датированным прошлыми периодами
 • Выписка налоговой накладной в случае получения аванса для оказания услуг
 • Поставка услуг резиденту нерезидентом через постоянное представительство в РМ
 • Calcularea TVA pe suma garantă în cazul dării în locațiune a imobilului, autor Andrei Nevreanschi
 • Înstrăinarea unui activ de capital aflat în străinătate, material elaborate de Alina Vragaleva-Platița
 • Notificarea privind inițierea activității de comerț pentru aparatele de cafea
 • Оплата сбора на благоустройство территорий общественными организациями, осуществляющими общественную и экономическую деятельность
 • Necesitatea prezentării dărilor de seamă TL13 și TFZD-15 pentru PECO situate în afara perimetrului localităților
 • Оказание услуг хореографического сопровождения церемоний на основе патента
 • Получение патента для организации секции по интересам
 • Obligativitatea achitării serviciilor de testare și taxelor rutiere până la efectuarea inspecției tehnice a autovehiculelor, de Ludmila Mițova
 • Calcularea și acordarea scutirii personale angajatului care pleacă în concediu din cont propriu
 • Determinarea creșterii de capital în cazul achitării imobilului înstrăinat în rate în ani diferiți
 • Impozitarea plăților în cazul transmiterii în arendă a unui mijloc fix de către o persoana fizică unui agent economic, de Daniela Gulea
 • Achitarea pe subdiviziuni a impozitului pe venit, articol elaborat de Petru Griciuc și Valeriu Severin
În speranța că pe paginile revistei noastre Veți găsi răspunsurile și soluțiile la întrebările ce au apărut odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări, Vă dorim lectură plăcută. Totodată, Vă sugerăm să perfectați un abonament pentru anul 2019, la prețurile anului curent. Campania de abondare pentru 2019 cu sloganul „Cunoaște și aplică corect” a fost lansată deja.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2387 vizualizări

Data publicării:

08 Octombrie /2018 08:01

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | T.V.A. | Administrare fiscală | Noutăți | Legislație fiscală

Etichete:

Monitorul fiscal FISC.md | 2018 | reforma fiscala | TVA | Taxe | impozite

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon