21
07 2022
172

Prevederile proiectului Programului de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2023-2025

Stimularea competitivității agriculturii și silviculturii, asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă sunt obiectivele de bază ale Programului de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2023-2025, proiectul căruia a fost elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Conform proiectului, zonele rurale vor beneficia de sprijin pentru a fortifica comunitățile și vor avea acces la servicii pentru a facilita inovarea socială. În acest context, se propune crearea unei platforme de revitalizare rurală prin înființarea ghișeului unic pentru comunitățile rurale, deținătorii de proiecte rurale și autoritățile locale; dezvoltarea unui ecosistem puternic, care să reunească actori publici și privați pentru ca comunitățile rurale să prospere și să fie un loc atractiv pentru inovatori pentru a lucra și a trăi.
 
Programul prevede sprijinirea diversificării economice prin dezvoltarea lanțurilor valorice de aprovizionare, promovarea turismului rural și utilizarea sistemelor de etichetare care recunosc calitatea și varietatea produselor alimentare locale și tradiționale, fapt ce va asigura un impact pozitiv asupra economiilor locale. În această ordine de idei, se pune sarcina dezvoltării activităților conexe agriculturii, rolul economic al agricultură fiind păstrat ca segment de bază pentru valorificarea resurselor naturale ale mediului rural. Antreprenoriatul și economia socială în zonele rurale, conform documentului, vor fi promovate pentru a aborda provocările și a profita la maximum de oportunități prin inovarea întreprinderilor sociale, oferirea de sprijin părților interesate din economia socială în inovare, crearea locurilor de muncă de calitate și incluziune socială.
 
Întru stimularea inițierii și dezvoltării afacerilor și sporirea oportunităților de ocupare a forței de muncă în mediul rural, proiectul prevede sporirea spiritului antreprenorial a populației active, precum și a interesului de a dezvolta afaceri în domeniile de importanță națională, valorificând capitalul uman, natural și cultural în mediul rural, stabilind un spectru de măsuri și acțiuni ce va asigura sporirea ratei de ocupare a populației active în mediul rural cu 5 p.p. (de la 35% în anul 2020 până la 40% în 2025).
 
În cadrul programului se pune sarcina promovării afacerilor conexe sectorului agroalimentar dezvoltate în mediul rural, care implementează inovații tehnologice și noile modele de business, inclusiv soluții ale economiei verzi, care vor contribui la sporirea valorii adăugate  a produselor agricole și vor majora rentabilitatea acestora. Se preconizează că anual (până în anul 2025) vor fi create 50 afaceri conexe.
 
Inițiativa propusă pentru consultări publice prevede majorarea investițiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare socio-economică a localităților rurale de la 186 mil. lei în 2020 până la 300 mil. lei anual în 2025. Numărul proiectelor investiționale implementate în mediul rural urmează să crească de la 155 în anul 2020 până la 200 anual în 2025, iar a locurilor de muncă create – de la 350 până la 500 anual.
 
Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului sunt acceptate până la 29 iulie anul curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.