27
07 2022
1024

„Prima casă”: majorarea ratei dobânzii ar putea fi compensată din luna august

Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a alocațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”, elaborat de Ministerul Finanțelor, a fost aprobat de Guvern în ședința de astăzi, 27 iulie. 

 

Regulamentul este elaborat în scopul stabilirii mecanismului de compensare a majorării dobânzii la creditele ipotecare în cadrul Programului din 1 iulie 2022, pentru a reduce riscul de intrare în incapacitate de plată a beneficiarilor.
 
Astfel, se propune ca volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar să se calculează în mărime de până la 50% din suma majorării dobânzii calculate din soldul creditului rămas.

 

Compensația se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea dobânzii lunare la creditul ipotecar în cadrul Programului, ca urmare a creșterii accelerate a ratei dobânzii. Compensația se acordă lunar, pentru perioada iulie-decembrie 2022, iar în cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, transferul compensației încetează din luna următoare celei în care a fost achitată ultima rată.

 

Compensațiile se acordă persoanelor care la data de 12 iulie 2022 au statutul de beneficiar în cadrul Programului de stat „Prima Casă”. Transferul compensațiilor pentru luna iulie se va efectua în luna august 2022, după punerea în aplicare a hotărârii de Guvern.

 

Potrivit Regulamentului, creditorul, lunar, dar nu mai târziu de data de 7 a lunii, va prezenta Organizației pentru  Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) informația per beneficiar privind  soldul rămas pentru luna precedentă al creditelor ipotecare acordate până la 12 iulie 2022.

 

Totodată, proiectul prevede alocarea mijloacelor din Fondul de intervenție al Guvernului în sumă de 42 mil. lei.

 

Reamintim, la sfârșitul lunii iunie Banca Națională a Moldovei a anunțat decizia de majorare cu 5,35 puncte procentuale a indicatorului de referință aplicat și la formarea ratei maxime a dobânzii pentru creditele ipotecare „Prima casă”. Respectiv, din 1 iulie curent rata maximă a dobânzii pentru aceste creditele constituie 11,97% pentru creditele a căror marja maximă aplicată a fost 2% și 12,97 % pentru creditele acordate la marja de 3%. 

 

În acest sens, anterior Ministerul Economiei a venit cu un proiect ce prevede că pentru creditele acordate prin intermediul Programului de stat „Prima Casă”, rata dobânzii nu va putea fi majorată mai mult de 4 p.p. o dată la 6 luni și mai mult de 6 p.p. pe parcursul a 12 luni consecutive.

 

Conform datelor Ministerului Finanțelor, la situația din 8 iulie curent erau înregistrați 8065 beneficiari ai Programului de stat „Prima casă”, suma totală a creditelor acordate de către bănci fiind de 4,41 mld. lei, iar suma totală a garanțiilor active a constituit 2,125 mld. lei.

Cu informații suplimentare vom reveni pe măsura promovării proiectului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.