Știri

Primăria capitalei: netransparenţa achiziţiilor publice

Direcția Audit Intern al Primăriei Chişinău a efectuat, în perioada 15 ianuarie-12 martie 2018, un control, ce a avut ca subiect 9 unități structurale din cadrul Primăriei. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Acțiunile de audit au vizat procedura de achiziţii publice. În cadrul verificărilor, specialiștii au identificat încălcări admise de funcționari în procesul achiziţiilor. Silvia Radu, primarul general interimar al capitalei, a dat asigurări că cei care au fost audiaţi vor oferi explicațiile necesare. :eful Direcţiei de audit intern, Roman Vitiuc, a declarant, că în cazul utilizării a circa 25% din totalul mijloacelor financiare pe parcursul anilor 2016 și 2017 au fost cheltuite prin unele proceduri cu transparență redusă. Este vorba de contractele de valoare mică și cererea ofertelor de prețuri fără publicarea acestora. Totodată, din cele o mie de contracte de valoare mică doar 138 au fost încheiate cu asigurarea cerinţelor de concurență. Alte probleme comune depistate la toate direcțiile supuse controlului de audit sunt deficiențele în identificarea și estimarea necesităților pentru planificarea achizițiilor, lipsa procedurilor uniforme prin care să se asigure colectarea și stabilirea exactă a necesităților, superficialitatea în efectuarea evaluărilor și prioritizare necorespunzătoare. Astfel, prin intermediul a trei conctracte de valoare mică a fost achiziționată tehnică de calcul în sumă de peste 202 mii lei, a precizat şeful Direcţiei de audit intern. Abordarea neunivocă și tendențioasă în relațiile cu operatorii economici participanți la procedurile de AP au provocat atribuirea a 21 de contracte pentru executarea lucrărilor de reparație în sumă totală de 4,33 mil. lei pentru 3 agenți economici, care au fost fondați în perioada mai 2016 – septembrie 2016. Alte dificienţe constatate de audit sunt gestionarea necorespunzătoare a conflictelor de interese şi concurența neloială. Astfel, şeful unei întreprinderi municipale, fiind în același timp fondator și administrator al altui agent economic, a beneficiat de două contracte de valoare mică pentru reparația unor blocuri locative. Totodata, auditul vine cu un şir de recomandări către primărie, printer care se regăsesc planificarea achizițiilor pe loturi, printr-o singură procedură de achiziții pentru servicii sau bunuri omogene, în scopul evitării divizării AP; asigurarea aplicării uniforme a criteriilor de eligibilitate pentru procedurile de achiziții desfășurate, argumentarea raționamentului solicitării documentelor calificative suplimentare; implementarea procedurilor de control în vederea identificării aranjamentelor în cadrul AP și falsurilor admise în actele de calificare.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

831 vizualizări

Data publicării:

03 Aprilie /2018 08:20

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon