Știri

Primul set de proiecte SNCSP

Ministerul Finanţelor a comunicat elaborarea primului set de proiecte de Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP). Acesta conține zece standarde, în conformitate cu Conceptul și Planul de acțiuni pentru eleborarea SNCSP, efectuat cu sprijinul proiectului de asistență Tehnică al UE. Scopul elaborării SNCSP este de a dezvolta standardele naționale de contabilitate în sectorul public în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) și de a le introduce la nivel central și local. Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost elaborate următoarele proiecte de SNCSP: • Prezentarea situațiilor financiare; • Situațiile fluxurilor de trezorerie; • Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori; • Costurile îndatorării; • Contracte de construcție; • Stocuri; • Contracte de Leasing; • Imobilizări corporale; • Provizioane, datorii contingente și active contingente; • Imobilizări necorporale. Pentru a respecta prevederile Conceptului și Planului de acțiuni, Ministerul Finanțelor va continua procesul de elaborare a SNCSP până în anul 2019. Respectiv, potrivit Planului de acțiuni, în anul 2018 va fi elaborat al doilea set de SNCSP, iar cel de-al treilea - în anul 2019. La fel, a fost elaborat și publicat Glosarul termenilor utilizați în proiectele SNCSP.

via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1173 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2018 09:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon