22
02 2016
812

Procedura de obținere a actelor permisive pentru desfășurarea afacerilor necesită îmbunătățire

Doar un sfert din agenții economici consideră că procedura de obţinere a licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor în Moldova este simplă şi clară. Alți 30% nu sunt categoric de acord cu afirmaţia respectivă, iar 43% consideră că o astfel de procedură este simplă şi clară doar într-o anumită măsură.

Aceste date se desprind dintr-un Raport privind prioritățile meiului de afaceri din teritoriu, elaborat de Agenda Locală de Business.

Agenții economici respondenți menționează că principalele obstacole legate de astfel de proceduri sunt birocrația excesivă ce însoţeşte eliberarea actelor permisive și cerințele prea mari faţă de agenții economici. Ei sunt obligați că prezinte, pentru a le obține actele permisive mai multe documente confirmative.

O altă constrângere ar fi lipsa ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive, antreprenorii fiind puși în situația de îmbla de la o instituție la alta.

Agenții economici propun simplificarea procedurilor de obţinere a licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor pentru activitatea de afaceri.

Ei se declară nemulțumiți de corupţia şi incompetenţa funcţionarilor responsabili de colectarea şi procesarea documentaţiei pentru eliberarea licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor, legislaţia imperfectă şi în continuă modificare, aplicarea neuniformă a legislaţiei de către autorităţile publice este o altă cauză, care complică procedurile de obţinere a actelor permisive.

Reprezentanții businessului din Moldova, explică acest fapt prin lipsa unor acte normative la nivel de Guvern, care ar reglementa strict procedura de obţinere a actelor permisive şi taxelor percepute pentru obţinerea acestor documente.

Instituțiile emitente ale actelor permisive, de obicei, solicită un şir de acte suplimentare ce nu sunt prevăzute expres în deciziile sau regulamentele Guvernului. Multe din instituţiile de resort îşi îndeplinesc doar formal funcţiile.

Nu se observă eforturi de îmbunătăţire continuă a serviciilor prestate mediului de afaceri și altor beneficiari. Companiile se confruntă cu necesitatea de a obţine aprobări de la mai multe agenţii pentru licenţe, permise şi autorizaţii, iar perceperea taxelor pentru actele permisive nu este transparentă, costurile suportate de agenții economici sunt mari.

Reprezentanţii comunităţii de afaceri la nivel local propun mau multe soluții pentru eliminarea acestor obstacole, precum ar fi simplificarea și unificarea procedurilor de eliberare a licenţelor, permiselor, certificatelor, crearea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive, implementarea procedurii on-line de obţinere a permiselor, licenţelor, certificatelor şi autorizaţiilor.

O propunere se referă la instruirea şi pregătirea mai bună a funcţionarilor publici implicaţi în colectarea actelor confirmative, procesarea dosarelor şi eliberarea documentelor permisive și la schimbarea atitudinii autorităților publice centrale și locale în raport cu serviciile prestate.

Agenda Locală de Business evidențiază ți alte probleme cu care se confruntă agenții economici din teritoriu: susţinerea slabă a dezvoltării sectorului IMM de către administrația publică locală, lipsa unor spațiilor amenajate pentru comercializarea produselor, care de obicei se vând în stradă lipsa unor stimulente pentru dezvoltarea turismului local, deficitul de personal calificat pentru întreprinderi, precum și dialogul ineficient dintre autorități și mediul de afaceri.

Raportul a fost elaborat în baza unui studiu efectuat de Camera de Comerț și Industrie a Moldovei.

Agenda Naţională de Business reprezintă o platformă comună a peste 30 dintre cele mai reprezentative asociaţii de business şi Camera de comerţ şi industrie (CCI) din Moldova, lansată de IDIS ”Viitorul” în 2008. În baza acesteia au fost lansată Agenda Locală de Business.

Scopul acestor platforme este edificarea unui mediu de afaceri echitabil și competitiv pe tot cuprinsul țării, care să stimuleze dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.